Spillepengen

Spillepengen är en hårt trafikerad trafikplats i Malmö. Den är en av regionens viktigaste knutpunkter i vägnätet och trafikeras av ungefär 40 000 fordon om dagen. För att förbättra knutpunktens säkerhet och framkomligheten för trafiken mot Norra Hamnen har ett ombyggnadsprojekt startat. I projektet ingår bland annat ett övre plan i form av en bro.

EXACT har mätkonsulter på plats för inmätning av stomnät och asfaltkanter, utsättning av broförstärkningar och försänkta kantstenar samt olika korrelerande mätningar under projektets gång. Arbetet vid Spillepengen förväntas vara slutfört under december 2015.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.