Vášeň pro přesnost

EXACT je kompletním dodavatelem služeb v oblasti geodetických prací na území celé Evropy. Máme rozsáhlé schopnosti v oboru měření a shromažďování přesných dat, která potřebujete. Jsme rovněž partnerem, kterého potřebujete k získání co největšího množství dat a k jejich rozumnému využití.

Profesionálové z týmu EXACT činí vše možné, abychom byli v čelních pozicích v oboru geodetických prací, ale zabýváme také vývojem nových technologií a postupů. Našim klientům pomáháme v realizaci jejich idejí, v pokročení od bílých míst na mapách k úspěšnému provedení stavebních prací. V tom, čím se zabýváme, jsme dobří, protože rozumíme našemu oboru, chápeme proces projektování a přesně víme, co potřebujete, abyste překonali překážky mezi vizí a realitou. Potřebujete organizovaný, akční aparát, abyste se posunuli vpřed. Potřebujete měřitelné údaje, které jsou naší specialitou. Vítejte u EXACT. Máme vášeň pro přesnost.

Máme vizi!

Od prvního dne bylo naším cílem posouvat a zlepšovat geodetické odvětví. Zvyšovat laťku provádění geodetických prací a také vést trh kupředu k něčemu novému. Toto poslání, kterému věříme dnes, stejně jako v minulosti, vyžaduje odvahu a vynikající lidi.

Vždy jsme se snažili dívat vpřed a být vizionáři. Využívat nových znalostí a technologií k hledání nových příležitostí pro společnost Exact a naše klienty. Naším cílem je vytvořit něco, co ještě nikdy nikdo neudělal, a i nadále se posouvat kupředu. Věříme v neustálé zlepšování a snažíme se vždy předčit očekávání.

Správný tým spolu se správným přístupem a znalostmi budou i nadále rozhodujícími aspekty.  Daří se nám růst a expandovat, je nás mnoho takových, kteří dokážou udělat víc, mnoho takových, kteří mají vizi.