"En korrekt 3D-modell gav oss en samordningsvinst på en månad"

Sofia Lagerblad, affärsutvecklare Stena Fastigheter

Vi pratar med Sofia Lagerblad på Stena Fastigheter Malmö över Teams om projektet Trikåfabriken som Exact laserskannade utvändigt och invändigt i April 2020. Exact levererade både laserproduktmoln och en 3D-modell i Revit.

Sofia Lagerblad arbetar sedan 2019 som affärsutvecklare på Stena Fastigheter i Malmö. Sofia har arbetat i branschen i 15 år, bland annat på Hemsö som projektutvecklare.

— Stena Fastigheter i Malmö har ägt fastigheten Bilden i över 20 år. Fastigheten är på cirka 7000 kvadratmeter och rymmer kommersiella lokaler, lokaler för hantverk och restaurangverksamhet. Nu såg vi behovet av att rusta upp och omvandla huset till något nytt med fokus på både hållbart företagande och hållbar stadsutveckling, berättar Sofia.

Kv. Bildens fina fasad mot Friisgatan

Huset och området har en unik historia som Stena Fastigheter ville ta vara på. Under stora delar av 1900-talet var trikåframställningen den mest dominerande verksamheten i kvarteret.

Trikåfabriken under 1900-talet

— Husets historiska bakgrund som Trikåfabrik har vi valt att ta med oss när vi namngav projektet. I kvarteret runt Trikåfabriken har det under årens lopp producerats allt från kulörta baddräkter, motorcyklar och barnkläder till film och litterära verk. Nu vill vi skapa en plats för framtidens kreativa entreprenörer genom att erbjuda hållbara lokaler som är utrustade med smart teknologi och flexibla lösningar i ett av Malmös mest dynamiska områden, förklarar Sofia.

Hon berättar att Stena Fastigheter tillsammans med andra entreprenörer och FOJAB, som också är en framtida hyresgäst, vill skapa en community där olika kreativa företag, gamla som nya, kan mötas för samskapande och idégenerering.

— Vi har ställt höga krav på oss själva och på våra övriga samarbetspartners och leverantörer när det gäller totalt klimatavtryck och återbruk. Bland annat kommer huset förses med ett smart klimat- och värmesystem som reglerar sig självt efter behov. De tekniska systemen har noggrant valts med utgångspunkt i en tanke om självförsörjning och minimerade uttag. Byggnaden kommer certifieras enligt Miljöbyggnad i Drift, nivå guld för att säkerställa långsiktig miljö- och klimatnytta.

Trikåfabriken är pilot för ett projekt finansierat av Energimyndigheten “Branschimplementering av klimatberäkningar inom fastighetsrenovering och ombyggnad”. Genom en strukturerad bygg- och rivningsprocess vill Stena återbruka och återvinna maximalt i projektet.

— Istället för att riva stomrent så försöker vi återbruka så mycket som möjligt och på så sätt minska på mängden förbrukad betong, återanvända fönster och göra smarta klimatinvesteringar. Vi vill tex ta fram det gamla underbrädgolvet och ge det en ny ytskiktsbehandling och vi vill arbeta med återbruk inom fastigheten genom lokal omflytt av parkettgolv, säger Sofia.

3D-modell i Revit i EXACT detaljnivå 2

Om valet att låta 3D-laserskanna Kv. Bilden säger Sofia att hon har jobbat mycket med ombyggnationer och det är ofta fel på mått i de gamla relationshandlingarna.

— 5 centimeter fel motsvarar ju en hel isolerklass och påverkar metod och möjlighet att isolera och ljudklassa. 5 cm mer eller mindre i takhöjd kan också göra skillnad på utrymme för installationer. Vi vill ju ha så högt i tak som möjligt för att få ljusa rum.

Med hjälp av 3D-modellen kunde projektets projektörer tidigt arbeta fram korrekta installationsdragningar så att Rör, Vent och El kunde visualisera och krockstudera.

Visualiseringsbild av Fojab Arkitekter

Vi har jobbat mycket med dimensionering av rördragningar för att tex kunna placera elkablage så dolt som möjligt. Det har vi kunnat eftersom vi haft exakta höjder i modellen och kunnat lita på att det stämmer med verkligheten. Det är en samordningsvinst som sparat oss säkert en månad i projekteringstid, säger Sofia.

Hon berättar att hon också haft användning av 3D-modellen för orientering och visualisering. Det är oftast enklare för blivande hyresgäster att orientera sig i en 3D-vy än på en planritning. I detta projekt hade Stena Fastigheter ett komplett uthyrningsmaterial med sprängskisser, färdiga lokalförslag med möblering samt visualiseringsbilder redan ett och ett halvt år innan inflytt. Ofta hinner man bygga klart innan sånt material finns tillgängligt. Nu fanns mer tid att marknadsföra projektet och attrahera de hyresgäster som vill och kan bidra på ett positivt sätt till communityn och kvarteret.

— Det är nåt med en 3D-modell som gör att det lossnar för folk, helt plötsligt så förstår man hur det kommer att se ut, det skapar en samsyn och en målbild för projektet som man inte får genom att titta på planritningar och tekniska blad, säger Sofia.

— När vi fick modellen insåg vi också att vi hade ytor i fastigheten som inte var uppmätta. Andra ytor skiljde det sig ett par kvadratmeter. Men ett par kvadratmeter här och ett par där ger ganska mycket i slutändan. Och på driftsidan blir det samma sak. Om jag har en hyresgäst som hyr 25 kvadrat men i själva verket har en lokal på 30 kvadratmeter så tappar jag inte bara hyresintäkter, jag tappar även 5 kvadratmeter på värmekostnaden som jag inte får betalt för. Som fastighetsägare, men också som hyresgäst, är det bra att ha koll på det här, säger Sofia och ler.

Visualisering av torget på Trikåfabriken. Bild av Fojab Arkitekter

Sofia berättar vidare att en korrekt modell som stämmer med verkligheten också hjälper alla konsulter under projekteringen. Exempelvis underlättar det enormt att kunna ge korrekta höjder för teknikutrymmena i källaren, något som alltid brukar vara ett problem. Och där kan ibland vara fullt med saker som ibland inte går att flytta på. Allt sånt kommer med i en skanning.

Genom att ha exakt indata och mängder så förenklas processen framöver när vår kalkyl ska omsättas i en klimatberäkning. Malmö finns nämligen ett initiativ som heter LFM30 som syftar till att skapa en bygg- och anläggningssektor i Malmö med noll koldioxidutsläpp 2030.

Om samarbetet med EXACT säger Sofia att introduktionsmötena som EXACT bjudit in till för att tillsammans med arkitekten sätta rätt detaljnivå har fungerat jättebra och vi har fått all hjälp och stöd vi velat ha under resans gång. Den återkoppling hon fått från konsulterna har varit att modellen hållit hög teknisk kvalitet. Arkitekterna i projektet, Fojab, tyckte att det kändes lyxigt att få en färdig 3D-modell som de kunde jobba vidare med och att det höjt kvaliteten i projektets handlingar totalt sett.

På frågan om Sofia hade önskat sig något mer av modellen så svarar hon att projektet varit mycket komplext och omfattningen har förändrats över tid. Vi valde detaljnivå 2 men så här i efterhand så hade vi velat ha fler detaljer i modellen och detaljnivå 3 hade nog varit bra, säger Sofia. Till exempel har vi under projektets gång ritat in terrasser på taket och då hade det varit bra att ha med alla huvar och skorstenar på taket.  Arkitekten håller med och säger att de också haft användning av punktmolnet för att kunna identifiera de saker som inte var med.

Mile Petrovic
Business Manager Scan to BIM

+47 - 46 98 52 21
mile.petrovic@teamexact.com

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.