Exakta kartor och geodata

En stor del av informationen i vår omvärld går att koppla till ett specifikt geografiskt läge. Vi kallar den här typen av platsrelaterad information för geodata. Vi samlar in och bearbetar geodata för flera olika ändamål och vi har erfarenheten som krävs för att se både helheten och detaljerna som efterfrågas i varje unikt uppdrag.

Med hjälp av ett geografiskt informationssystem, GIS, finns det sedan mängder av olika möjligheter att processa och kraftfullt analysera den insamlade informationen. Genom att presentera analysen via exempelvis en karta underlättar vi förståelsen och skapar ett tydligt och bra beslutsunderlag. Vi kan också leverera terräng- eller höjdmodeller att använda tillsammans med olika typer av geodata för tydlig visualisering av projekt och kommande exploateringar.

Oavsett om det handlar om geografisk information för en ledningskarta, kartläggning av kyrkogårdar eller underlag till detaljplaneprocessen, så följer vi samma princip. Vi bygger geodata som matchar kundbehoven och som passar tekniskt i olika system både vad gäller datamodell och leveransformat. Vår förädlingsprocess säkrar att vi alltid levererar rätt kvalitet och ger dig som kund bästa möjliga förutsättningar att arbeta vidare med din geodata i exempelvis ett GIS.

Kontakta oss

Roger Jonsson
Business Manager

+46 (0)70-277 89 36
roger.jonsson@teamexact.com