Ser många möjligheter under ett enat EXACT

Karlstadbon Jonas Skogfält började arbeta på EXACT för fem år sedan som mättekniker. Idag arbetar han som kundansvarig i väst och gillar att utveckla mätsverige tillsammans med sina kollegor.

– Efter några år ute i produktionsmätning så fick jag chansen att kliva in i en roll som tilltalade mig, och det stärker mitt band till bolaget. Bolaget står inte i vägen för ens personliga utveckling och önskemål, utan snarare hjälper till att hitta nya vägar att gå på. Mitt ansvarsområdeligger nu framförallt i Göteborg och Värmland där jag agerar ansiktet utåt mot kunder samt ständigt räknar och förhandlar om jobb åt våra konsulter.

Det är en roll som innebär att man kan vara verksam i ett tidigt stadie mot sina kunder på marknaden, med såväl marknadsanalyser som tät kundkontakt. Att ligga steget före och förutse vad som komma skall i närmaste perioder är en viktig del i arbetet, samt att synas i många olika forum.
Det vi har sett de senaste åren i takt med den högkonjunktur som råder är att projekten blir större och större, samt att efterfrågan av kompetent personal efterfrågas allt mer.
– En av våra främsta styrkor i bolaget är att vi kan jobba över gränserna. Vi kan ta hjälp av både tjecker, ester, norrmän, finländare, andra lokala kontor i Sverige, allt under ett enat EXACT. Vi har möjligheten att ta oss an de stora projekten i byggsverige, och samtidigt behålla den lokala marknaden. Vi lyssnar på kundens behov och vi är engagerade. Vi har mycket kompetens inom företaget, vilket gör att om lösningen inte sitter på plats, så kan vi tillsammans dra nytta av våra kollegor i hela bolaget.

“Vi har mycket kompetens inom företaget, vilket gör att om lösningen inte sitter på plats, så kan vi tillsammans dra nytta av våra kollegor i hela bolaget”

Man har också en mycket god arbetsmiljö för de anställda, och man jobbar ständigt med att skapa de bästa förutsättningar för konsulterna genom att exempelvis motarbeta stress och ohälsa. Arbetet på EXACT skapar många möjligheter att utmanas i det vardagliga arbetet, liksom att utvecklas tillsammans med sina kollegor. Man arbetar ständigt med en Lean-metodik, Toyotamodellen, där alla frågor lyfts inom gruppen. Där frågorna inledningsvis lyfts på lokal nivå, därefter på bolagsnivå vid behov och där man också får ta ställning till förslaget. Detta är någonting som används i hela bolaget.
– Det är en fantastisk möjlighet att bygga en bra plattform och värdegrund att ta med sig ut i yrkeslivet att arbeta här. Det finns bra karriärmöjligheter inom bolaget, om man så önskar, och här finns chansen att bidra till en utveckling av mätsverige. Som Europas största mätföretag strävar vi ständigt mot att nå vår vision, ”det självklara valet av mätkonsultföretag för medarbetare och kunder”. En vision som vi är måna om inte bara visa marknaden och våra kunder, utan också alla våra fantastiska kollegor.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.