Design & Rail

EXACT Design & Rail består av experter på mätning i samband med projekt för nybyggnation, underhåll och renovering av järnvägar och tunnelbanor över hela Europa. Vårt team har de kunskaper och resurser samt den kompetens och erfarenhet som krävs för att snabbt leverera noggrann information som håller ditt projekt på rätt spår. Eftersom arbetet i spårmiljö är speciellt krävande genomgår alla medlemmar av EXACT Design & Rail utbildningar för behörighet och säkerhet. Vid projekt i spårmiljö är det mycket viktigt att de nationella järnvägsmyndigheternas krav på dokumentation uppfylls. Vi tillhandahåller också dokumentation över det färdiga byggresultatet enligt dina önskemål.

Inom EXACT Design & Rail ingår också har experter inom topografisk mätning och dokumentation för projektplanering. Vårt fokus ligger på kvalitet och precision och vi utför våra mätningar och dokumentation enligt gällande regelverk. Vi utför mätning och levererar mätdata och terrängmodeller som är färdiga att användas i ditt projekt. Vi har också kompetens och utrustning för detaljerad mätning i industrimiljö där det ställs höga krav på precision. Vi arbetar också med signalering för flygfotografering och mätning av höjdstöd vid skanningsarbeten. Vi tar gärna helhetsansvaret för helikopterbaserade mätningar i samband med ditt projekt.

Jonas Skogfält
Account Manager

+46 (0)70-306 56 74
jonas.skogfalt@teamexact.com

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.