Vi behöver ditt samtycke för att kunna hjälpa dig

För att kunna ta emot, hantera och spara personuppgifterna i formuläret behöver vi ditt samtycke. Personuppgifterna krävs för att vi ska kunna hjälpa dig med det ärende som du efterfrågar.

Personuppgifterna samlas in till Exact AB och andra företag inom koncernen. Vi delar dem inte med tredje part. Vårt personuppgiftsbiträde Strateg Marknadsföring AB har däremot möjlig tillgång till dina personuppgifter.

Ditt samtycke gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka det. Det gör du genom att kontakta office@teamexact.com. Du har självklart också rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta oss på nämnda e-postadress. Du har även rätt att inge klagomål till datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.