E16 Øye - Eidsbru

Projektin tarkoitus on kunnostaa E16 noin 1,5 km Øye:sta itään ja hieman Eidsbrusta pohjoiseen.

Etappi on kokonaisuudessaan noin 4,1 km, josta 2 km on tunnelia ja noin 150 m siltaa. Projektin kokonaisarvo on 400 MNOK.

Exactilla on kokonaisvastuu projektin mittaustyöstä, mittausjohtamisesta, rakennusmittauksesta, tunneleista sekä koneiden ohjauksesta. Exact tekee ”As Built” mittauksia, geometrisiä seurantamittauksia, laskelmia, massamittauksia sekä tilavuuslaskentaa.

Toimeksiantaja: Strabag AG
Sopimusjakso: 2016 – meneillään oleva

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.