E16 Øye - Eidsbru

Prosjektet skal ruste opp E16 ca 1,5 km øst for Øye kirke og til like nord for Eidsbru.

Strekningen er på 4.1 km der 2 km er tunnel og ca. 150m er bru. Prosjektet har en totalverdi på ca. 400 MNOK.

Exact har totalansvaret for alt av stikningstjenester, med stikningsledelse, konstruksjonsarbeider, tunnel og maskinstyring. Exact utfører asbuilt målinger, geometriske kontroll-målinger og beregninger, samt masseberegninger og målebrevsdokumentasjon.

Oppdragsgiver: Strabag AG
Kontraktsperiode: 2016 – pågående

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her