BillerudKorsnäs – Verdens mest moderne kartongmaskinfabrikk

Hva gikk oppdraget ut på?
Å få være med på oppføringen av verdens mest moderne kartongmaskinfabrikk er utrolig spennende! BillerudKorsnäs trengte en fabrikk til sin nye kartongmaskin – NCC bygger, og vi i Exact står for oppmåling og utsetting.
I tillegg til den nye fabrikken bygges det et nytt rullelager, rørbroer, en ny pumpestasjon og et anlegg for rensing av sjøvann fra Vänern. Det er også gjort omfattende om- og tilbygginger på eksisterende deler av anlegget, og deler av jernbanen er bygd om på industriområdet.

Fantes det noen utfordringer?
Det er en utfordring i seg selv å komme som gjest og jobbe på et stort fabrikkområde der produksjonen skal rulle videre. Dessuten ligger området på en gammel sjøbunn. Det sistnevnte gjorde at bakken beveget seg, særlig da de 12 000 pålene skulle settes ut. Da gjaldt det å ha stenkontroll. På øvrig produksjon og på bakken.

Hvordan løste vi dem?
God dialog og hyggelig stemning på stedet gjorde at det ikke var noen problemer for oss å jobbe samtidig som produksjonen var i gang. Utfordringen var snarere å kartlegge bevegelsene under utsettingsarbeidet. For å kunne analysere bevegelsesmønsteret og planlegge det videre arbeidet ut fra dette, utviklet vi et omfattende kontrollprogram som vi brukte daglig.
Jobben for BillerudKorsnäs har pågått omtrent døgnet rundt siden mars 2017. Fra Exact har vi hatt i alt 50 målekonsulenter på plass.

Om BillerudKorsnäs’ anlegg KM7
Kartongmaskinfabrikkens areal: 33 000 kvm
Rullelagerets areal: 24 000 kvm
Antall meter rørbroer: 1 300
Prosjektkostnad: 7 milliarder kroner

 

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her