Vi gjør BIM begripelig

Bedre forståelse av både prosess og ferdig bygning

Med Exact som BIM-partner får du all informasjonen du trenger – og bedre forståelse av informasjonen slik at du kan bruke den på riktig måte. Uansett hvor i prosjektets livssyklus du befinner deg, har vi tjenester og produkter som får opp både produktiviteten og kvaliteten.

We make you BIM-ready!

Få enda bedre oversikt på BIM

Samlet informasjon gir mer effektive prosesser

BIM er mer enn bare en 3D-modell. Det er også en arbeidsmåte og en database. All informasjon samles på ett sted, og alle involverte parter – arkitekter, planleggere, utbyggere – jobber med samme data. Det gjør arbeidet mer effektivt.

Bedre samordning gir færre feil

En felles database som knytter sammen all informasjon i alle deler av arbeidsflyten, minsker risikoen for misforståelser i kommunikasjonen mellom de ulike partene. Denne forbedrede samordningen gir betydelig færre feil i hele prosessen.

Redusert tidsbruk og reduserte kostnader

Færre feil betyr færre endringer i hele prosessen. Endringer tar tid, og tid er penger. Med BIM reduserer du derfor både tidsbruk og kostnader.

Bedre overslag over tidsbruk, kostnader og materialer

Med BIM får du bedre kontroll over hele prosessen – helt fra starten av. Det blir enklere å gjøre et korrekt overslag over tidsbruk, kostnader og materialer.

Få enda bedre oversikt på BIM

Kontakt oss

Mile Petrovic
Business Manager Scan to BIM

+47 - 46 98 52 21
mile.petrovic@teamexact.com

Dette gjør vi

For the latest news,
follow us on Facebook

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her