Ny E18 Tvedestrand - Arendal

Eksisterende E18 skal erstattes med ny firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Strekningen er på 23 kilometer motorvei og 14 km med nye lokalveier. Prosjektet omfatter etablering av 27 bruer, 2 nye planskiltkryss, 4 doble bergtunneler og 9 kulverter og driftsunderganger. 10 millioner kubikkmeter masse skal flyttes. Veiprosjektet er Nye Veier sitt første totalentreprise-prosjekt med en verdi på 3.076 millioner kroner.

Exact er involvert med stikningstjenester i prosjektet. . Exact utfører stikningsarbeider, asbuilt målinger, geometriske kontrollmålinger og beregninger, samt at vi har ansvar for målebrevs-beregninger og produksjon. I tillegg er Exact engasjert til å etablere fastmerker til alle konstruksjoner.

Oppdragsgiver: AF-Gruppen ASA
Kontraktsperiode: 2017 – pågående

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her