Op-Pohjola

Haahtela-Rakennuttaminen Oy har byggt ett nytt huvudkontor för Op-Pohjola, en av Finlands största finansgrupper, i stadsdelen Vallgård i Helsingfors. Med glastaket inräknat har den nya byggnaden en yta på ca 58 000 kvadratmeter medan den renoverade ytan täcker ca 30 000 kvadratmeter.

Projektet omfattar fyra våningsplan under och sju våningsplan ovan jord. Den nya byggnaden har en komplex geometri och en mycket utmanande strukturell uppbyggnad. Lutande och asymmetriska byggnadsdelar ger upphov till enorma krafter som medfört spännande utmaningar för det konstruktiva utförandet av strukturer och anslutningar.

EXACTs mätkonsulter har deltagit i detta krävande projekt sedan 2012.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.