Op-Pohjola

Nové ústředí firmy Op-Pohjola, jedné z největších finančních společností Finska, bylo vybudováno v oblasti Vallila v Helsinkách společností Haahtela-Rakennuttaminen Oy. Nová budova zabírá společně se skleněnou střechou rozlohu asi 58 000 čtverečních metrů a renovovaná plocha je asi 30 000 metrů čtverečních.

Projekt sestává ze čtyř podzemních a sedmi nadzemních podlaží. Geometrie této nové budovy je velmi komplexní a náročná z hlediska konstrukce. Nakloněné a zkosené konstrukce vyvíjejí obrovské síly, které před realizátory postavily zajímavé úkoly pro vyřešení návrhu konstrukcí a jejich propojení.

Poradci společnosti EXACT pro provádění průzkumů jsou součástí tohoto náročného projektu od roku 2012.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com