Průzkumy EXACT pro Evropský spalační zdroj neutronů

Evropský spalační zdroj neutronů (ESS, European Spallation Source) je aktuálně budován společností Skanska v historickém švédském univerzitním městě Lund. Tato multidisciplinární vědecká výzkumná stanice se nachází na území o rozloze dvou kilometrů čtverečních a má v sobě skrývat nejsilnější zdroj neutronů na světě. Od dubna je na tomto pracovišti také tým EXACT, aby zde poskytoval svou expertízu v rámci tohoto obsáhlého a zcela jedinečného stavebního projektu.

Komplexní stavební projekt ESS probíhá na základě dohody, která umožňuje plně integrovanou spolupráci. „Toto je projekt obrovského měřítka pro velmi rozsáhlou organizaci, a my jsme proto museli přirozeně upravit naše obvyklé pracovní postupy,“ říká Håkan Nilsson, poradce společnosti EXACT, který se podílí na stavebním projektu ESS. „Je to vzrušující úkol a pro mne to bylo štěstí, že jsem dostal příležitost spolupracovat s tolika chytrými, přátelskými lidmi.“

Zařízení ESS je možné přirovnat k obrovskému mikroskopu. Neutrony budou dopadat na různé materiály, aby je bylo možné velmi podrobně analyzovat. Předpokládá se, že budoucí výzkum prováděný na ESS přispěje k průlomovým objevům v oblasti lékařství, životního prostředí, klimatologie, komunikace a dopravy.

Švédsko a Dánsko jsou hostitelé projektu ESS, ale toto panevropské výzkumné zařízení je financováno společně několika zeměmi EU, které z jeho výsledků budou všechny těžit. Společně s plánovaným zařízením MAX IV bude ESS tvořit jedno ze středisek Evropské výzkumné infrastruktury. Otevření ESS se předpokládá na rok 2019, přičemž jeho 22 experimentálních stanic by mělo být v plném provozu k roku 2025. Každým rokem by podle očekávání mělo zařízení ESS hostit přibližně 2000-3000 badatelů z celého světa.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com