Hydrografický průzkum

EXACT poskytuje služby měření ozvěnovým hloubkoměrem v jezerech, řekách, vodních nádržích a u mořského dna až do hloubky přibližně 80 metrů. Ozvěny echolotu, GPS a měření nadmořské výšky se zpracovávají do podoby terénních modelů, které lze dodávat buď samostatně, nebo v kombinaci s daty z pozemních měření.

Aby bylo možné zachytit dostatek dat a aby se zamezilo zbytečným prodlevám, vyžaduje průzkum v mořském prostředí specializovaný personál se zkušenostmi v hydrografii a se znalostí toho, co tvoří součásti průzkumu vysoké kvality. To je důvod k tomu, proč spoléháme pouze na schopné a zkušené průzkumníky.

 

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com