Projektijuhtimise tugi

Projektijuhtimine ja klienditoe teenused

Meie EXACT’is tagame, et kõik  mõõtmised on  tehtud parimal võimalikul viisil, ökonoomselt ja vastavalt teie tehnilistele nõuetele. Meil on ka vajalikud teadmised ja kogemused suuremahuliste ehitusprojektide juhtimises. EXACT pakub pidevat tuge kõigis projektietappides, aidates nii tagada teie projekti õnnestumise.

Aitame teil vältida asjatuid vigu ja arusaamatusi uurides kõiki projektiga seonduvaid dokumente, et kontrollida nende vastavust kehtestatud nõuetele enne projekti algust ning seeläbi tagada teie projekti edukas algus. Kasutage projekti käigus ära meie klienditoe teenuseid õiguslikest lepingutest, regulatsioonidest ja ehitusnormidest kinnipidamise kontrollimiseks. Võime tulemuslikult suhelda teie alltöövõtjatega ja kontrollida, et kõik projekti osapooled järgivad plaanides sätestatud kvaliteedikontrolli meetmeid.

Margus Vinkel
General Manager Estonia

+372-511 6616
margus.vinkel@teamexact.com