Podpora řízení

Projektový management a služby klientské podpory

U společnosti EXACT zajistíme přesná měření efektivním způsobem, podle vašich přesných specifikací a co nejhospodárněji. Disponujeme rovněž rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti řízení komplexních konstrukčních projektů. EXACT vám poskytne soustavnou podporu během všech fází vašeho projektu a napomůže tak zaručit jeho úspěšnou realizaci.

Pomáháme vám vyhnout se zbytečným chybám a nedorozuměním tím, že prozkoumáme veškeré dokumenty vztahující se k projektu a ověříme, zda plní stanovené požadavky, a to ještě před započetím vašeho projektu, abychom zajistili jeho úspěšné zahájení. Využijte výhod našich průběžných služeb klientské podpory během vašeho projektu k ověření toho, zda jsou dodržovány všechny právní smlouvy, předpisy a pokyny ohledně konstrukčních tolerancí. Máme schopnost efektivní komunikace s vašimi smluvními partnery a dokážeme ověřit, zda všechny strany podílející se na projektu dodržují opatření pro řízení jakosti stanovená v plánech.

 

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com