Projektledning och beställarstöd

Vi tar fram exakta mätdata helt enligt dina specifikationer på det mest ekonomiska sättet. Vi har omfattande kunskaper om och erfarenhet av att leda omfångsrika byggprojekt. EXACT ger dig goda råd under alla faser i ditt projekt. Det garanterar att ditt projekt blir framgångsrikt.

Vi hjälper dig att undvika onödiga fel och missförstånd genom att granska alla projektdokument. Redan på förhand kontrollerar vi att alla relevanta dokument uppfyller föreskrivna krav så att ditt projekt får bästa möjliga start. När projektet är igång kan du utnyttja våra löpande kundstödstjänster för att kontrollera att rättsligt bindande avtal, bestämmelser och riktlinjer för konstruktionstoleranser uppfylls. Vi kommunicerar effektivt med dina leverantörer och kontrollerar att alla parter som deltar i projektet vidtar de åtgärder för kvalitetskontroll som föreskrivs i planerna.

Vi erbjuder även Management genom hela projektets livscykel och assisterar dig tidigt i ditt projekt med beslutsunderlag och hjälp med kalkyler. Vi erbjuder även arbetsledning, byggledning, kvalitetskontroll, produktionsplanering och upprättande av relationshandlingar.

Jonas Knutsson
Regional Manager

+46 (0)70-261 06 96
jonas.knutsson@teamexact.com