Tööstusmõõdistused maismaal ja avamerel

Nafta- ja gaasitööstuse mõõdistused avamerel

EXACT’is teatakse, et avamerel töötades on kõige kriitilisemaks teguriks aeg. Laserskanner on seega ideaalne vahend täpse ja ülimalt detailse 3D punktipilve loomiseks. Meie platvormide ja laevade mõõdistused põhinevad XYZ ristkoordinaatsüsteemil. Mõõdame objekti tavaliselt avamerel ja sooritame seejärel objekti modelleerimise maismaal asuvas kontoris. EXACT teostab ka erinevaid kontrollmõõdistusi teostusdokumentatsiooni koostamiseks.

Tööstusseadmete mõõdistamine

Juhtida saab seda, mida saab mõõta. EXACT mõõdab teie tehase ja kaardistab masinate täpse asukoha, tehes kindlaks vundamendi, masina jaluse, masina telje ja lähteolukorra plaani. Aitame teid täpsete mõõtmistulemustega, mida vajate tööstusseadmete õnnestunud paigaldamiseks ning täppisseadmete, nagu valtsimispingid, seadistamiseks nii, et tooted (teras, paber, plast jms) ei kortsuks ega valguks rulli servast üle. Võime teostada silindervormide detailset mõõtmist, kalibreerida mahuteid vastavalt ISO tehnilistele nõuetele ning teostada materjalide paigutamise kontrolli ja koostada vastavat dokumentatsiooni.

Tehaste mõõdistused

EXACT’i konsultandid kasutavad uudseimat laserskaneerimise ja 3D modelleerimise tehnoloogiat – nende abil on meil võimalik teha teie rajatistest mõõdistusi, mis on abiks tehaste laiendamises, rekonstrueerimises, uuendamises, muutmises ja korralistes hooldustöödes. Mõõdame ja registreerime hetkeolukorra ning kaardistame ja modelleerime rajatised, süsteemid, konstruktsioonid, torustikud, seadmed ja kõik muud olemasolevad elemendid ning integreerime need 3D mudelisse. Aitame teil näha teie tehases praktiliselt iga eseme täpset paigutust ning selle seost teiste objektidega. EXACT aitab teil saavutada täielikku kontrolli oma ehitise projekteerimise ja ehituse üle.

Margus Vinkel
General Manager Estonia

+372-511 6616
margus.vinkel@teamexact.com