Onshore/Offshore

Oppmålinger i olje- og gassindustrien offshore

Hos EXACT vet vi at den mest kritiske faktoren ved arbeid offshore er tid. Laserskanneren er dermed ofte den ideelle løsningen for å gi en nøyaktig og svært detaljert 3D-punktsky. Vi måler vanligvis objektene offshore, for så å utføre modellering av objektet på land. EXACT utfører også kontrolloppmålinger for å utarbeide «som utført»-dokumentasjon.

Oppmåling av industriutstyr

Det som er målt kan forvaltes. EXACT utfører oppmåling av industrianlegg for å kartlegge maskiners eksakte plassering ved å utarbeide fundamentplan, maskinenes fotavtrykk, midtakse, målelinje samt plan for fundamentplate. Vi bidrar med målene dere trenger for å installere industriutstyr og kontrollere justering av presisjonsmaskiner.

Vi kan ta detaljerte mål av sylindertanker og kalibrere lagringstanker i henhold til ISO-spesifikasjoner samt utføre setningskontroll og utarbeide dokumentasjon.

Oppmåling av industrianlegg

EXACT sine konsulenter bruker den siste laserskanne- og 3D-modelleringsteknologien til å utføre komplette oppmålinger av anlegg for å støtte og bidra til oppføringer av tilbygg, ombygging, modernisering og vedlikeholds aktiviteter. Vi måler og registrerer «som utført»-forhold, kartlegger og modellerer anlegg, systemer, strukturer, rør, utstyr og alle eksisterende komponenter og integrerer dem i en 3D-designmodell. Vi hjelper deg med å se den eksakte plasseringen av praktisk talt hvert eneste objekt i anlegget og også objektenes plassering i forhold til andre objekter. EXACT hjelper dere med å ta full kontroll over konstruksjonen og designen av anlegget.

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her