Na souši i na moři

Námořní průzkumy pro ropný a plynárenský průmysl

U společnosti EXACT víme, že nejkritičtějším faktorem při práci na moři je čas. Laserový skener je proto ideálním nástrojem k poskytnutí přesné, vysoce podrobné bodové 3D mračno bodů. Naše měření pro vrtací soustavy a plavidla jsou založeny na referenčním souřadnicovém systému XYZ. Obvykle měříme daný objekt na moře a poté provádíme jeho modelování v kanceláři na souši. Společnost EXACT rovněž provádí ověřovací měření k zajištění dokumentace skutečného stavu.

Průzkumy průmyslových zařízení

Co je změřeno, dá se řídit. EXACT provede zaměření vašeho průmyslového závodu pro zmapování přesného umístění strojních vybavení, přičemž vytvoří plán uspořádání základů, prostorových obrysů strojů, osy strojů a uspořádání základní úrovně a základové desky. Dokážeme provádět detailní měření válcových tvarů a kalibrovat zásobní zádrže v souladu se specifikacemi ISO a provádět kontrolu a dokumentaci vyrovnání.

Průzkum průmyslového závodu

Konzultanti společnosti Exact využívají nejnovější technologie pro laserové skenování a 3D modelování k provádění kompletních průzkumů vašich závodů, aby vám pomohli v podpoře a provedení doplňujících rozšíření závodů, přestaveb, renovací, výměn a činností spojených s údržbou. Měříme a zaznamenáme podmínky skutečného stavu a zmapujeme a vymodelujeme zařízení, systémy, konstrukce, potrubní vedení, vybavení a všechny stávající součásti a zaneseme je do 3D projektového modelu. Pomůžeme vám zjistit přesné umístění v zásadě každého prvku ve vašem závodu a jeho relativní pozici vůči dalším objektům. Společnost Exact vám pomůže získat kompletní kontrolu nad technickou a projekční stránkou vašeho závodu.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com