Asiantuntemus ulottuu maan alle

EXACTilla on yli 10 vuoden kokemus kaivos- ja tunnelijärjestelmistä Pohjoismaissa ja Tsekin tasavallassa. Työskentely maan alla on monisyistä ja haastavaa rajoitetun tilan, ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinöiden vuoksi. Oman riskinsä muodostavat myös putoavat kivet, myrkylliset kaasut ja räjähdysaineet. EXACT-tiimin jäsenet tietävät, miten työ turvataan ja kuinka tavoite säilyy kirkkaana myös maanalaisissa kaivanto- ja tunneliprojekteissa. Olemme valmiita jakamaan tämän tiedon ja asiantuntemuksen kanssanne. Voimme suorittaa maanalaisia rakennusmittauksia, 3D-laserskannauksia, tunneleiden laaduntarkastuksia, massalaskelmia, yli- ja alilouhintalaskelmia sekä maanrakennustyön optimointia ja projektin yleistä seurantaa ja valvontaa.

Tarkedokumentit

Muutos-, korjaus-, suunnittelu- ja hallintaprojekteista ym. on saatava tarkat, täydelliset ja ajantasaiset dokumentit myöhempiä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten. EXACT laatii rakenteista CAD-tarkepiirustukset, jotka sisältävät kaikkien järjestelmään kuuluvien komponenttien mitta- ja sijaintitiedot. Asiakas saa siis kustakin kohteesta kaikki tarvittavat ja vaadittavat dokumentit. Tarkepiirustuksia voidaan laatia kohteen kokonaismittauksen yhteydessä tai osamittauksena olemassa olevien piirustusten täydentämiseksi.

Lauri Iisalo
Team Manager

+358-40 539 6568
lauri.iisalo@teamexact.com

Juha Nyrhivaara
Team Manager

+358-40 047 5294
juha.nyrhivaara@teamexact.com

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.