Důlní činnost a budování tunelů

Odbornost pro podpovrchové činnosti

Společnost EXACT nashromáždila více než 10 let zkušeností v oblasti důlních činností a budování tunelů prostřednictvím své práce ve Skandinávii a v České republice. Podpovrchové práce jsou komplexní a skýtají řadu potenciálních problémů z důvodu náročných podmínek daných omezeným prostorem, znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi. Je zde rovněž riziko spojené s pádem hornin, s toxickými plyny a výbuchem.

Členové týmu EXACT přesně vědí, co je potřeba k zachování bezpečnosti a udržení správného směru k cíli během podpovrchových prací v dolech a projektech na budování tunelů. Velmi rádi se s vámi o naše znalosti a zkušenosti podělíme. Provádíme průzkum pro podpovrchové stavby, 3D laserové skenování, kvalitativní kontroly tunelů, hmotnostní výpočty, výpočty mezí zhroucení nadloží a podloží, optimalizaci zemních prací a rovněž obecné řízení a sledování projektů.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com