Gruvdrift och tunnelbyggen

Specialistkompetens på underjordsarbeten

EXACT har mer än tio års erfarenhet av gruvdrift och tunnelbyggen från uppdrag i Skandinavien, Tjeckien och Kanada. Underjordsarbeten är komplicerade och utmanande. Begränsade utrymmen, luftföroreningar, buller och vibrationer gör förhållandena mycket krävande. Det finns även risker i form av fallande stenblock, giftiga gaser och sprängmedel. Vi vet vad som krävs för att garantera säkerheten och fokusera på arbetet i gruv- och tunnelprojekt. Vi utför mätningar av konstruktioner under jord, 3D-laserskanning, kvalitetskontroller av tunnlar, massaberäkningar, beräkningar av över- och underberg samt optimering av markarbetet samt allmän projektstyrning och övervakning.

Exact as Built

Konstruktion, ombyggnad och andra tekniska projekt och förvaltningsprojekt kräver noggrann och fullständig dokumentation i god tid för framtida drift och underhåll. EXACT tar fram CAD-ritningar av det färdiga byggresultatet där samtliga systemkomponenters mått och placering framgår. Ritningar över det färdiga byggresultatet tas fram efter en fullständig mätning, eller efter en begränsad mätning om du bara vill komplettera befintliga ritningar. Vi ger dig all dokumentation som du behöver.

Roger Jonsson
Business Manager

+46 (0)70-277 89 36
roger.jonsson@teamexact.com

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.