Spillepengen

Spillepengen on Malmössä sijaitseva vilkas eritasoliittymä. Se on alueen tärkeimpiä tieliikenteen risteyskohtia ja palvelee päivittäin noin 40 000 ajoneuvoa. Liittymää uudistetaan parhaillaan pohjoissatamaan suuntautuvan liikenteen kapasiteetin ja turvallisuuden parantamiseksi. Projektiin kuuluu yhden uuden ylikulkusillan rakentaminen.

EXACTin konsultit ovat mukana koko projektin ajan huolehtien mittauksista, joilla perusverkosto, asvaltin reunat, sillan vahvistuskohdat ja reunapalkkien sijainti sekä muut vastaavat

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.