Spillepengen

Spillepengen er et høyt belastet knutepunkt i veitrafikken i Malmø. Gjennom Spillepengen passerer det hver dag ca 40 000 kjøretøy. For å bedre kapasitet og sikkerhet til trafikk som skal til Malmø nordre havn har Vägverket satt i gang et stort ombyggingsprosjekt som inkluderer en ”fly-over” altså at gjennomgangstrafikk ledes over eksisterende kryss på en bro.

EXACT har konsulenter på anleggsplassen som har etablert grunnlagsnettet, måle inn veisituasjon og andre typer innmåling og utstikkingsarbeider. Arbeidet på Spillepengen forventes å være fullført i desember 2015.

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her