Spillepengen

Spillepengen je rušný dopravní uzel v Malmö ve Švédsku. Jde o jednu z nedůležitějších křižovatek tohoto regionu na silniční síti, po které každý den projede přibližně 40 000 vozidel. K navýšení kapacity této křižovatky a bezpečnosti provozu směřujícímu k severnímu přístavu byl spuštěn projekt na její rekonstrukci. Ten zahrnuje rovněž výstavbu nadjezdu neboli „přeletu“.

Společnost EXACT vyslala na staveniště konzultanty k provedení průzkumu základní sítě, měření okrajů asfaltového povrchu, vyměření pro vyztužení přemostění a okrajové nosníky a dalších různých souvisejících měření v celém průběhu projektu. Dokončení prací na uzlu Spillepengen se očekává v prosinci 2015.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com