Raudtee- ja teetööd

Raudtee mõõdistamine

EXACT’i raudteemõõdistuste meeskond koosneb ekspertidest, kes on spetsialiseerunud raudteede ja metroode ehitus-, hooldus- ning remondiprojektide mõõdistustele kogu Euroopas. Meil on kõik vajalikud teadmised, oskused, kogemused ja vahendid täpsete andmete kiireks edastamiseks, et teie projekt ajakavas püsiks. Kuna raudtee-ehitus on eriti nõudlik töö, läbivad kõik EXACT’i raudtee mõõdistuse meeskonna liikmed regulaarselt lubade uuendamiseks ja ohutusalaste teadmiste värskendamiseks kursuseid. Raudteeprojektides on riiklike nõuete täitmiseks eriti oluline dokumentatsioon, mistõttu hoolitseme üksikasjaliku teostusdokumentatsiooni eest vastavalt teie vajadustele.

EXACT Street

EXACT Street on oma klassis ainus mõõdistustehnoloogia, mis tagab teede mõõtmise referetspunktidest 2 mm täpsusega, mistõttu see tehnoloogia on tänapäevases teedeehituses ja -remondis hädavajalik. Tehke endale tulevikus teede planeerimine ja remont lihtsamaks täpsete ja põhjalike andmete ja detailsete jooniste abil. Olgu tegemist linnadevaheliste teede, tänavate või maanteedega – EXACT Street’iga saate säästa nii aega kui ka raha.

EXACT Street’i abil saate uute teede ehituses olulist kokkuhoidu, pikendate remonditööde intervalle ning hoiate teede sulgemise minimaalsel lühida. Edukad teedeehitusprojektid toetuvad EXACT Street tehnoloogiale kogu projekti jooksul ning võtavad selle aluseks 3D mudelitele. EXACT Street’i abil optimeeritud 3D teeprojekt aitab visualiseerida tee IRI parameetreid, teepinna kaldeid ning piki- ja põikisuunalisi ebatasasusi.

Mõõdistused ehitamiseks

Pakume kõigi hoonete, k.a. elamute, büroohoonete, spordirajatiste ja tööstushoonete mõõdistusteenuseid. EXACT teostab objektil ka ehitiste (sildade, tänavate ja raudteede) ehitusgeodeetilisi töid ja kontrollmõõdistust. Samuti tehnosüsteemide, liftišahtide, platside, terrasside, vaiade, vundamentide, betoonsõrestike ja muude vajalike elementide väljamärkimist.

Margus Vinkel
General Manager Estonia

+372-511 6616
margus.vinkel@teamexact.com

Eonduvad projektid