Vägarbeten

EXACT Street

EXACT Street är den enda mättekniken i sin klass som garanterar en mätnoggrannhet på högst 2 mm från fasta punkter. Vid moderna vägbyggen och vägreparationer är denna teknik mycket värdefull. Tekniken möjliggör framtida vägplanering och reparationer med noggranna, omfångsrika data och detaljerade kartor. EXACT Street sparar både tid och pengar, vare sig ditt projekt handlar om gator, landsvägar eller motorvägar.

Med EXACT Street kan du uppnå betydande besparingar vid nya vägbyggen och förlänga reparationsåtgärdernas livslängd samtidigt som vägarna bara behöver hållas stängda under en minimal tid. Framgångsrika vägbyggnadsprojekt använder EXACTs Street från start till mål och som underlag för 3D-modeller. En 3D-vägkonstruktion som optimerats med EXACT Street hjälper dig att visualisera vägens IRI-värden, vägytans dränering, ojämnheter i längd- och tvärriktningen samt vägbanans lutning.

Tillsammans med oss kan du sänka kostnaderna för onödiga ombyggnader och i stället fokusera på att uppnå en jämn vägyta med homogena asfaltlager och lämplig dränering. Resultatet blir hög åkkomfort och säkerhet under lång tid.

Mätning för bygg- och anläggningsprojekt

Vi erbjuder mätningstjänster för alla typer av byggprojekt, som t.ex. bostadshus, kontorsbyggnader samt idrotts- och industrianläggningar. EXACT utför dessutom konstruktions- och kontrollmätningar på byggplatsen av strukturer som broar, vägar och järnvägar samt inmätning och utsättning av kanaler, ventilationssystem, hisschakt, asfaltbelagda ytor, terrasser, pålar, fundament, betongkonstruktioner och andra strukturer. Vi hjälper dig med vad du än behöver inom mätning.

Joakim Ammarox
Team Manager

+46 (0)70-560 10 85
joakim.ammarox@teamexact.com

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.