Železniční a silniční stavby

Železniční průzkum

Tým EXACT pro provádění měření na železnicích je složen z odborníků specializujících se na stavby železničních a podzemních kolejových tratí a na s nimi spojené projekty na údržbu a renovaci po celé Evropě. Naše týmy disponují nezbytnými znalostmi, schopnostmi, zkušenostmi a technickými zdroji, aby mohly dodat přesné informace rychle a udržely váš projekt na správné koleji. Protože práce v železničním prostředí je zvlášť náročná, všichni členové týmu EXACT pro provádění měření na železnicích procházejí autorizačními a bezpečnostními kurzy. Dokumentace je u železničních projektů zvláště podstatná k dodržení požadavků národních železničních správních úřadů a my poskytujeme podrobnou dokumentaci skutečného stavu podle vašich specifických potřeb.

Exact Street

EXACT Street představuje jedinečnou měřící technologii ve své třídě, která zaručuje měření silnic s přesností do 2 mm od bodového pole, která z ní činí neodmyslitelnou technologii pro obor moderní stavby silnic a jejich oprav. Zjednodušte budoucí plánování a opravy silnic díky přesným, obsáhlým údajům a podrobným mapám. Ať již se staráte o silnice mezi obcemi, ulice ve městech nebo o dálnice, EXACT Street vám může ušetřit čas i peníze.

EXACT Street vám pomůže podstatným způsobem ušetřit při budování nových silnic, prodloužit životnost opravených míst a udržet množství a čas uzavírek na minimu. Úspěšné projekty stavby silnic spoléhají na technologii EXACT Street v průběhu celého trvání projektu a slouží také jako základ pro 3D modely. Optimalizovaný 3D projekt silnice z EXACT Street (silnice s novým profilem) vám napomůže vizualizovat parametry silnice IRI, odvodňování povrchu silnice, podélné a příčné nerovnosti a charakteristiku sklonu povrchu.

Průzkum pro stavby a konstrukční práce

Nabízíme měřické práce pro všechny typy staveb včetně obytných budov, kancelářských objektů, sportovišť a průmyslových závodů. EXACT provádí rovněž měření, vytyčování a kontrolní měření pro stavby dopravní infastruktury jako mosty, silnice a železniční tratě a rovněž lokační průzkumy potrubního vedení, systémy HVAC, výtahové šachty, vyasfaltované plochy, terasy, haldy, základy, betonové rámy a další konstrukce.

 

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com