Me näemme enemmän 3D:n avulla

Mittauskohteitamme ovat kaikentyyppiset monimuotoiset tilat ja suuren mittakaavan kohteet, kuten asuin- ja liikekiinteistöt, tehtaat, tilakokonaisuudet ja laitokset. EXACT käyttää uusinta 3D-skannaustekniikkaa, joka kokoaa tiedot nopeasti ja tarkasti, jokaisen yksityiskohdan huomioon ottaen. Mittauksista saadaan runsaasti tarkkoja tietoja projektin erilaisia dokumentteja varten. Tiedot esitetään ja toimitetaan 3D-malleina, 2D-taso- tai poikkileikkauspiirustuksina asiakkaan toiveen mukaisesti.

 

Tarkedokumentit

Muutos-, korjaus-, suunnittelu- ja hallintaprojekteista ym. on saatava tarkat, täydelliset ja ajantasaiset dokumentit myöhempiä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten. EXACT laatii rakenteista CAD-tarkepiirustukset, jotka sisältävät kaikkien järjestelmään kuuluvien komponenttien mitta- ja sijaintitiedot. Asiakas saa siis kustakin kohteesta kaikki tarvittavat ja vaadittavat dokumentit. Tarkepiirustuksia voidaan laatia kohteen kokonaismittauksen yhteydessä tai osamittauksena olemassa olevien piirustusten täydentämiseksi.

Rakennuksen tietomalli

Suoritamme rakennusten tietomallinnusta (BIM) perusteltujen ja tarkkojen päätösten tueksi. EXACT luo 3D-skannaustekniikan avulla tarkkoja digitaalisia malleja, jotka auttavat arkkitehtejä, insinöörejä ja suunnittelijoita hahmottamaan kohteen rakenteet ja toiminnot kaikkien tarvittavien muutosten ja kustannusten ennakoimiseksi. Oikeiden päätösten tekeminen prosessin alkuvaiheessa estää kalliit virheet ja varmistaa lopputuloksen laadukkuuden sekä kustannus- ja energiatehokkuuden.

Stop and Go -3D-skannaus

EXACTin 3D-laserilla varustettu 3D-mittausauto mahdollistaa maa-alueiden mittaamiseen ja tarkkojen paikkatietojen tuottamisen nopeasti ja tehokkaasti. Mittausauto on erityisen kätevä topologisten karttojen, pinnanmuotosuunnitelmien, 3D-mallinnusten ja digitaalisten maastomallien (DMT) laatimisessa. Pystymme käsittelemään päivässä jopa miljoonan neliömetrin kokoisia alueita ja mittaamaan erittäin tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat uusinta laserskannaustekniikkaa käyttäen.

Exact Street -tekniikka

EXACTin Street-tekniikka on luokkansa ainoa mittaustekniikka, joka takaa tienmittaukselle 2 mm tarkkuuden kiinteistä mittauspisteistä. Se on ehdoton työväline nykyaikaiseen tienrakennukseen ja -kunnostukseen. Sen tarkat ja kattavat tiedot ja yksityiskohtaiset kartat helpottavat uusien teiden suunnittelua ja rakennettujen teiden korjaamista tulevaisuudessa. EXACT Street säästää aikaa ja rahaa katujen, teiden ja pikateiden hallinnoinnissa.

Se voi tuoda merkittäviä säästöjä teiden rakennus-, korjaus- ja ylläpitokustannuksiin. Onnistuneissa tienrakennusprojekteissa käytetään EXACT Street -tekniikkaa alkuvaiheesta loppuun saakka sekä 3D-mallien pohjana. EXACT Streetilla optimoitu 3D-tiensuunnittelumalli (tien uudelleenprofilointi) auttaa hahmottamaan tien IRI-parametrit, lätäköitymisen, pituus- ja poikittaissuuntaisen epätasaisuuden sekä kaltevuusominaisuudet.

Tekniikka ehkäisee kalliita korjaustoimenpiteitä ja auttaa rakentamaan tasaisia teitä, joiden asvalttikerrokset ovat tasalaatuisia ja valumaprofiilit oikeita. Teitä, jolla ajaminen on mukavaa ja turvallista nyt ja tulevaisuudessa.

OBS-skannaus ja jälkikäsittely

EXACTin OBS-skannausjärjestelmä (One-Button Scanning) mahdollistaa 3D-datan keräämisen erittäin nopeasti ja tarkasti ja datan jälkikäsittelyn pilviympäristössä yhdellä klikkauksella. OBS-skannaus on erinomainen apu pintakaivantojen ja muiden maansiirtotöiden suorittamisessa, sillä sen avulla saadaan luotettavia 3D-mittaustietoja tehokkaasti mistä tahansa rakennuksesta tai rakenteesta. Nopea jälkikäsittely pilviympäristössä käsittää datan kirjauksen, digitaalisen maastokuvan, tilavuuslaskennan ja 3D-projektigeometrian/vastaavuustarkastuksen. OBS-skannauksen käyttäminen ei vaadi aiempaa mittauskokemusta, ja järjestelmä voidaan ottaa työmaalla käyttöön heti.

3D-OBS-skannauksen avulla kuka tahansa voi hankkia tarkat ja laadukaat mittaustiedot kohteen tyypistä riippumatta. Tämän ansiosta rakennus- ja kaivosyhtiöt eivät tarvitse koordinaattitietojen keräämiseen ja analysointiin mittausasiantuntijaa, sillä rakennus- tai kaivostyömaan operatiivinen johto voi pyytää tärkeät, kustannuksiin ja kannattavuuteen vaikuttavat tiedot suoraan omalta henkilöstöltään. EXACTin asiantuntijatiimi on valmiina auttamaan kerätyn datan prosessoinnissa asiakkaan tarpeiden mukaan 24 tunnin varoajalla. EXACTin pilviympäristössä toimiva Mine Map tarjoaa asiakkaan henkilöstölle suoran yhteyden monipuoliseen ja mukautettavaan jälkikäsittelyjärjestelmään vain yhdellä klikkauksella.

OBS voi auttaa tehostamaan mittaustietojen keräämistä ja vähentämään paikan päällä tarvittavien resurssien määrää. Se voi kertoa esimerkiksi, kuinka monta kuorma-autoa kullakin lastausalueella tarvitaan tai tarvitaanko hankaliin jyrkänteisiin ramppeja kustannusten säästämiseksi. Kuin pisteenä i:n päällä OBS:n tarkat ja ajantasaiset tiedot voivat vähentää liiketoiminnan riskialttiutta antamalla pohjan operatiivisen toiminnan ja turvallisuuden optimointiin. OBS:n käyttöönotto ei vaadi investointeja eikä erikoisasiantuntemusta. EXACT säästää aikaanne ja rahojanne.

Sami Luoma
Project Manager Scan to BIM

+358-50 431 4331
sami.luoma@teamexact.com

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.