Vi ser mer i 3D

Vi mäter alla typer av komplexa utrymmen och storskaliga objekt som exempelvis bostads- och kontorsbyggnader, fabriker, invändiga konstruktioner och installationer. EXACT använder avancerad 3D-skanningsteknik för snabb och noggrann insamling av data där inga detaljer lämnas åt slumpen. Våra mätningar resulterar i värdefulla mätdata som används till dokumentation för en rad olika ändamål. Vi presenterar och levererar din data i 3D-modeller, 2D-ritningar eller elevations-/tvärsnittsritningar allt enligt dina önskemål.

Exact as Built

Konstruktion, ombyggnad och andra tekniska projekt och förvaltningsprojekt kräver noggrann och fullständig dokumentation i god tid för framtida drift och underhåll. EXACT tar fram CAD-ritningar av det färdiga byggresultatet där samtliga systemkomponenters mått och placering framgår. Ritningar över det färdiga byggresultatet tas fram efter en fullständig mätning, eller efter en begränsad mätning om du bara vill komplettera befintliga ritningar. Vi ger dig all dokumentation som du behöver.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

Vi levererar de data för byggnadsinformationsmodellering som du behöver för att fatta rätt beslut under byggprojektet. EXACT använder 3D-skanningsteknik för att skapa exakta digitala modeller som hjälper arkitekter, ingenjörer och formgivare att visualisera form och funktion, förutse kostnader och i god tid göra eventuellt nödvändiga förändringar. Med smarta beslut tidigt i processen kan du undvika kostsamma fel och se till att strukturen blir välbyggd, kostnadseffektiv och energieffektiv.

3D-skanning i farten

Med EXACTs 3D-kontrollbil, som är utrustad med en 3D-laserskanner, kan vi snabbt genomföra lantmätning och samla in precisa rumsliga data. Kontrollbilen är speciellt användbar för framställning av topografiska kartor, nivåkartor, 3D-visualiseringar och digitala modeller av terrängen (DMT). Vi kan mäta kartlagda områden på upp till en miljon kvadratmeter per dag. Tack vare den senaste laserskanningstekniken mäter vi även de allra minsta detaljerna med största noggrannhet.

EXACT Street

EXACT Street är den enda mättekniken i sin klass som garanterar en mätnoggrannhet på högst 2 mm från fasta punkter. Vid moderna vägbyggen och vägreparationer är denna teknik mycket värdefull. Tekniken möjliggör framtida vägplanering och reparationer med noggranna, omfångsrika data och detaljerade kartor. EXACT Street sparar både tid och pengar, vare sig ditt projekt handlar om gator, landsvägar eller motorvägar.

Med EXACT Street kan du uppnå betydande besparingar vid nya vägbyggen och förlänga reparationsåtgärdernas livslängd samtidigt som vägarna bara behöver hållas stängda under en minimal tid. Framgångsrika vägbyggnadsprojekt använder EXACTs Street från start till mål och som underlag för 3D-modeller. En 3D-vägkonstruktion som optimerats med EXACT Street hjälper dig att visualisera vägens IRI-värden, vägytans dränering, ojämnheter i längd- och tvärriktningen samt vägbanans lutning.

Tillsammans med oss kan du sänka kostnaderna för onödiga ombyggnader och i stället fokusera på att uppnå en jämn vägyta med homogena asfaltlager och lämplig dränering. Resultatet blir hög åkkomfort och säkerhet under lång tid.

One-Button Scanning (OBS)

One-Button Scanning (OBS) från oss på EXACT möjliggör extremt snabb och noggrann insamling av 3D-data och efterbehandling i molnet. OBS är perfekt för dagbrott och andra jordförflyttningsprojekt och används för säker och effektiv insamling av 3D-mätdata för alla konstruktioner och strukturer. Den snabba efterbehandlingen i molnet fokuserar på dataregistrering, digital generering av terräng, volymberäkning och kontroll av geometri och överensstämmelse vid 3D-projekt. Efter en kort introduktion implementeras OBS snabbt på plats.

Alla operatörer kan utföra 3D-skanning var som helst för generering av exakta data i högsta kvalitet. Anläggnings- och gruvbolag behöver inga mättekniker för insamling och analys av kartdata. I stället kan den ordinarie personalen samla in värdefulla data som stöd för de dagliga uppgifterna i anläggningsarbetet eller gruvdriften. Resultatet blir lägre kostnader och högre vinst. Vårt skickliga team av kvalificerade och erfarna specialister behandlar den insamlade informationen enligt dina önskemål inom 24 timmar. Med vår molnbaserade lösning EXACT Mine Map får din personal tillgång till avancerad, anpassningsbar efterbehandling på webben via ett enkelt musklick.

OBS-informationen förbättrar effektiviteten och minskar mängden utrustning som du behöver på plats. Du ser precis hur många lastbilar som behövs på varje lastområde och undviker kostnader som orsakas av ramper med fel lutning. Med OBS använder du exakt och uppdaterad information för att uppnå optimala driftsprestanda och högsta säkerhet samtidigt som de affärsmässiga riskerna reduceras. Du behöver varken investeringar eller experter för att komma igång. Spara tid och pengar med oss.

Contact us

Mile Petrovic
Business Manager Scan to BIM

+47 - 46 98 52 21
mile.petrovic@teamexact.com

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Är du fundersam kan du läsa mer här.