Vi ser mer i 3D

Vi måler alle typer komplekse rom og objekter, som bolighus, næringsbygg, fabrikker og installasjoner. EXACT benytter avansert 3D-skanneteknologier for rask og nøyaktig datainnsamling. Data fra laserskanning brukes til å utarbeide dokumentasjon til en lang rekke formål. Vi presenterer og leverer disse dataene som 2D-tegninger i snitt og plane eller som 3D-modellerslik du ønsker. Vi ser mer i 3D!

Som bygget dokumentasjon/As-built

Design, ombygging og forvaltning- drift og vedlikehold (FDV) krever nøyaktig og riktig dokumentasjon. EXACT produserer de tegningene og modellene du trenger. Vi oppfyller samtlige dokumentasjonsbehov og -krav. “Som utført”-tegninger og modeller kan produseres etter en fullstendig oppmåling eller etter en begrenset oppmåling hvis dere bare ønsker å supplere eksisterende tegninger.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Vi leverer BIM-dataene du trenger for å ta smarte beslutninger underveis i ditt byggeprosjekt.  EXACT bruker 3D-skanneteknologi til å utarbeide nøyaktige digitale modeller som hjelper arkitekter, ingeniører og designere med å visualisere form og funksjon og for å forutsi kostnader og være føre var med hensyn til eventuelle endringer. Vi hjelper deg til å ta smarte beslutninger tidligere i prosessen slik at du unngår kostbare feil og uheldige beslutninger.

Exact Street

EXACT Street er den eneste oppmålingsteknologien i sin klasse som garanterer en målenøyaktighet på 2 mm. Løsningen bør være uunnværlig ved veibygging og veireparasjoner. Utfør fremtidig veiplanlegging og reparasjoner med nøyaktige, omfattende data og detaljerte kart. EXACT Street kan spare deg for både tid og penger.

Med EXACT Street kan du oppnå betydelige besparelser ved veibygging, forlenge levetiden til reparasjonsarbeider og samtidig redusere behovet for å stenge veier. Fra EXACT Street produseres nye og riktige veiprofiler slik at du får visualisert IRI-verdier, drenering, langsgående og tverrgående ujevnhet og veibanens helling.

Nå kan du redusere kostnadene ved unødvendig ombygging og i stedet fokusere på å oppnå et jevnt veidekke med enhetlige asfaltlag og hensiktsmessig drenering, noe som bidrar til langvarig kjørekomfort og sikkerhet.

One-Button Scanning (OBS) og etterbehandling

OBS fra EXACT er en løsning for enkel, nøyaktig og rask 3D-datainnsamling med etter-prosessering i Skyen. OBS er en ideell løsning for oppmåling av dagbrudd, tunneler, gruver og større masseforflyttinger.

Etterbehandling i skyen fokuserer på dataregistrering, generering av modeller, volumberegning, og geometri-/samsvarskontroll for 3D-prosjekter. OBS krever minimalt med opplæring og kan implementeres øyeblikkelig på ditt prosjekt.

Du trenger ikke være spesialist for å betjene OBS. Våre prosesseringstjenester står til disposisjon og behandler de innsamlede dataene i tråd med ditt behov innen 24 timer. EXACT Mine Måp er vår skybaserte løsning som gir dine medarbeidere tilgang til resultater fra OBS og du kan selv enkelt gjøre ganske avanserte beregninger – bare ett klikk unna. OBS krever ingen investeringer, spar penger med oss.

Contact us

Radoslaw Raczynski
Project Manager Scan to BIM

+47 48 84 48 54
+48 502 744 963
radoslaw.raczynski@teamexact.com

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her