Vidíme více do detailu

Nabízíme odborné měření pomocí technologie 3D laserové skenování, která nám umožňuje rychle a přesně měřit rozlehlé území celky, dopravní a jiné stavby, závody a ostatní objekty měření. Výsledky získáváme s vysokou mírou detailu a dodáme vám údaje, které potřebujete k přesnému zhodnocení vašich staveb. Tým společnosti EXACT vám může poskytnout přesnou dokumentaci a výkresy, které vám pomohou v každé fázi vašeho projektu a dalšímu rozvoji stavby.

 

Dokumentace skutečného stavu

Projektový návrh rekonstrukce a další technické a řídicí procesy stavby vyžadují přesnou, kompletní a včasně připravenou dokumentaci skutečného stavu pro následnou rekonstrukci, provoz a údržbu. EXACT vytváří CAD výkresy skutečného stavu vašich stavebních objektů pro účely dokumentace a umístění systémových součástí.

BIM – Informační model budovy

Dodáváme data do BIM (Building Information Modeling), která potřebujete k podpoření efektivního rozhodování ohledně vašich staveb. EXACT využívá 3D technologie laserového skenování k vytvoření přesných digitálních modelů. Ty pomohou vašim architektům, projektantům a designérům vizualizovat tvar a funkci stavby, aby bylo možné předpovědět náklady a proaktivně provést eventuálně nezbytné změny. Dělejte správná rozhodnutí dříve v modelu a vyhněte se tím nákladným chybám a zajistěte si výstavbu kvalitně vybudované, nákladově a energeticky efektivní stavby.

Mobilní 3D skenování

Exact 3D měřící vozidlo vybavené 3D laserovým skenerem našemu týmu umožňuje provádět rychlé zaměřování povrchu a sbírat přesná prostorová data. Tento mobilní systém je zvlášť užitečný při vytváření topografických map, zaměřování digitálních modelů terénu (DMT) a povrchů liniových staveb a jsme schopni za jediný den zmapovat oblasti o rozloze až jeden milion metrů čtverečních a měřit i ty nejdrobnější detaily s maximální přesností díky tomu, že spoléháme na nejnovější prostředky v rámci technologie laserového skenování.

Exact Street

EXACT Street představuje jedinečnou měřící technologii ve své třídě, která zaručuje měření silnic s přesností do 2 mm od bodového pole, která z ní činí neodmyslitelnou technologii pro obor moderní stavby silnic a jejich oprav. Zjednodušte budoucí plánování a opravy silnic díky přesným, obsáhlým údajům a podrobným mapám. Ať již se staráte o silnice mezi obcemi, ulice ve městech nebo o dálnice, EXACT Street vám může ušetřit čas i peníze.

EXACT Street vám pomůže podstatným způsobem ušetřit při budování nových silnic, prodloužit životnost opravených míst a udržet množství a čas uzavírek na minimu. Úspěšné projekty stavby silnic spoléhají na technologii EXACT Street v průběhu celého trvání projektu a slouží také jako základ pro 3D modely. Optimalizovaný 3D projekt silnice z EXACT Street (silnice s novým profilem) vám napomůže vizualizovat parametry silnice IRI, odvodňování povrchu silnice, podélné a příčné nerovnosti a charakteristiku sklonu povrchu.

Skenování stiskem tlačítka (OBS – One-Button Scanning) a dodatečné zpracování

Řešení skenování OBS od společnosti EXACT umožňuje extrémně rychlé, přesné získávání 3D dat a dodatečné zpracování v cloudu stiskem jediného tlačítka. OBS je ideální pro provozy povrchových dolů a rovněž pro další projekty spojené s terénními úpravami a lze je využívat pro bezpečný, efektivní sběr 3D dat z průzkumů jakýchkoli staveb nebo struktur. Rychlé dodatečné zpracování v cloudu je zaměřeno na registraci dat, generování terénu v digitální podobě, objemové výpočty a kontrolu projektové 3D geometrie/shody s požadavky. OBS nevyžaduje speciální školení a lze je implementovat okamžitě v místě použití.

3D skenování jedním tlačítkem zvládne kterýkoli pracovník obsluhy na jakémkoli pracovišti, čímž lze získat přesné údaje vysoké kvality. Stavební a důlní společnosti nepotřebují specialisty na průzkumné činnosti, kteří by sbírali a analyzovali mapové údaje. Namísto toho jsou řadoví zaměstnanci schopni provádět sběr spolehlivých dat, a tak napomáhat v každodenním řízení stavebních a důlních činností, což se odrazí snížením nákladů a zvýšením zisku. Náš schopný tým kvalifikovaných, zkušených specialistů je k dispozici pro účely zpracování sebraných údajů podle vašich potřeb do 24 hodin od doručení. S nástrojem EXACT Mine Map, naším cloudovým řešením, bude mít váš personál jedním klepnutím myší on-line přístup k pokročilému, individuálně přizpůsobitelnému dodatečnému zpracování.

Informace OBS vám mohou pomoci zvýšit vaši efektivity a sníží množství vybavení potřebného na vašem pracovišti. Uvidíte přesně, kolik nákladních vozů je potřeba v každém nákladovém prostoru, a můžete eliminovat náklady způsobené najížděcími rampami s nevhodným sklonem. V konečném efektu vám OBS umožní používat přesné, aktuální informace, abyste dosahovali optimální provozní výkonnosti a bezpečnosti při současném snížení podnikatelských rizik. K tomu, aby bylo možné začít, není třeba žádných investic ani odborníků. Šetřete s námi čas a peníze.

 

Contact us

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com