Maskinstyring

Smarte maskiner og smart utstyr

Maskinstyring brukes i stor grad på anlegg for å gi besparelser og økt presisjon. Vi kan hjelpe deg med å bestemme hvilke systemer som er best tilpasset ditt behov, slik at dere raskt kan komme i gang med produktivt arbeid.

Vi tilrettelegger prosjektets plandata til de valgte maskins-styringssystemene. Vi leverer referansepunkter og sikrer deretter at maskiner automatisk kommuniserer og koordinerer arbeidet tilfredsstillende. EXACT personell kan sette systemene i drift og bekrefte at de fungerer som de skal. Vi kan gi ditt personell nødvendig og tilpasset instruksjon og opplæring.

Instrumenter og utstyr til leie

EXACT tilbyr leie av systemer for maskinstyring og oppmålingsutstyr. Vi har et stort lager som utstyrer våre 200 landmålere med avanserte instrumentene og verktøy. Vi tilbyr også løpende utstyrstjenester for å optimalisere produktiviteten i ditt prosjekt.

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her