Řízení strojů

Inteligentní strojní zařízení a vybavení

Používání automatizovaných strojních zařízení tvoří integrální součást většiny stavebních projektů, z čehož vyplývají další úspory a navýšení přesnosti. Pomůžeme vám určit ty automatizované systémy, které jsou nejvhodnější pro vaše potřeby, abyste se mohli co nejrychleji věnovat své produktivní činnosti. Vytvoříme a poskytneme 3D modely z projektových výkresů a nahrajeme je do řídicích systémů strojů. Poskytneme referenční body a následně zajistíme, aby stroje automaticky komunikovaly a řádně koordinovaly prováděné práce. Členové našeho týmu budou přítomni na pracovišti, aby uvedli automatizované systémy do provozu, aby ověřili, že vše funguje správně, a aby podali personálu pokyny a školení tak, že každý, kdo se na vašem projektu bude podílet, bude mít aktuální informace a znalosti.

Přístroje a vybavení k pronájmu

Vedle poskytování odborných konzultačních služeb ohledně řízení strojů nabízí EXACT rovněž k pronájmu měřicí přístroje a vybavení pro provádění měření s nejlepšími vlastnostmi na trhu. Udržujeme v pohotovosti rozsáhlý sklad měřících strojů, abychom mohli naše specialisty na provádění průzkumů vybavovat vždy těmi nejpokročilejšími přístroji a nástroji. Zajišťujeme rovněž průběžný servis zařízení, abychom optimalizovali produktivitu od počátku až do dokončení projektu.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com