Topo-geodeetiline mõõdistamine

Oleme partner, kelle peale võite loota, kui otsite spetsialiseeritud oskusi ja kvalifitseeritust. EXACT on suur, paljude töötajate ja ressurssidega väljakujunenud organisatsioon, mistõttu ei pea te oma projektide ja ülesannete täitmist kunagi kaua ootama. EXACT’i topo-mõõdistamise meeskond koosneb erialase haridusega tippspetsialistidest. Oleme keskendunud kvaliteedile ja täpsusele.

Teostame erineva suurusega maa-alade mõõdistamist ning pakume teie projekti jaoks kasutusvalmis mõõteandmeid ja maastikumudeleid. Meie oskused ja seadmed sobivad ka detailseteks tööstusmõõdistusteks, mis eeldavad suurt täpsust ning teadmisi tööstusharule spetsiifilistest meetoditest ja seadmetest. Meid kaasatakse tihti eri tüüpi aerofotogeodeetiliste tööde mõõdistuspunktide määramisse ning samuti hoolitseme hea meelega teie projektiga seotud helikopterimõõdistuste eest.

Katastriüksuste mõõdistamine ja kinnistu piiride määramine

EXACT pakub mõõdistusandmeid, mida vajate oma kinnistu piiride määratlemiseks või uute kinnistute moodustamseks olemasolevate jagamise või liitmise abil. Mõõdame ja kogume samuti andmeid kitsendusi põhjustavatest maapealsetest ja maa-alustest kommunikatsioonidest. Plaanid on saadaval 2D ja 3D formaadis ning sisaldavad GIS-i atribuute ning nendega seotud teavet. EXACT võib võtta enda hoolde kõik kaardistamise etapid – alates piirkonnale sobiva mõõtmismeetodi valimisest kuni andmekogumiseni teie valitud referentssüsteemis. Meie kõige tugevamaks küljeks on kiire tähtaeg. EXACT’il on ka suur geograafiline tegevuspiirkond ning palju inimressursse, mistõttu saame pakkuda parimat kvaliteeti olenemata projekti asukohast.

Mehitamata õhusõidukid (UAV)

Lisaks mõõdistustele maapinnal, kasutame ka laserskaneerimist õhust ning mehitamata õhusõidukeid. Mehitamata õhusõidukid on ülevaatuse, järelevalve, kaardistamise ja 3D modelleerimise eesmärgil andmete kogumises väärtuslikud töövahendid. Soovitame fixed-wing mitme rootoriga lahendust ortofotode tegemiseks ning taristu ja karjääride-kaevanduste 3D kaardistamiseks. EXACT’i mehitamata õhusõiduk on nutikas viis objekti andmete ajakohastena hoidmiseks.

Stop-and-Go 3D laserskaneerimine

EXACT’i 3D laserskanneriga varustatud mõõdistusautoga saavad meie töötajad mõõdistada maapinda kiirelt ja koguda täpseid ruumiandmeid. Mõõdistusauto on eriti kasulik topograafiliste plaanide, 3D visualiseerimise ja digitaalsete maastikumudelite (DTM) loomisel. Võime mõõdistada päevas kuni miljoni ruutmeetri suurusi alasid ning mõõta ka kõige väiksemat detaili suurima täpsusega, tuginedes uudseimale 3D laserskaneerimise tehnoloogiale.

Margus Vinkel
General Manager Estonia

+372-511 6616
margus.vinkel@teamexact.com