Topografinen mittaaminen

EXACT-tiimin jäsenet ovat onnistumisen asiantuntijoita. Organisaatiomme on laaja ja kattaa kaiken ammattitaidon ja kaikki resurssit, joiden avulla projektinne etenee aina hyvällä vauhdilla. EXACTin topografinen mittaustiimi koostuu projektisuunnittelun dokumentaatioon erikoistuneista asiantuntijoista, joille työn laatu ja mittausten tarkkuus ovat avaintekijöitä. Suoritamme myös ilmakohteiden mittauksia erinomaisella tarkkuudella.

Myös maanmittaukset ovat alaamme, ja toimitamme niistä käyttövalmiit mittaustiedot ja maastomallit projektinne tueksi. Asiantuntemuksemme ja laitteistomme soveltuvat myös tarkkoihin, suurta huolellisuutta ja toimintaympäristöön sopivien menetelmien ja laiteiden tuntemusta vaativien teollisuuskohteiden mittauksiin. Meiltä tilataan usein signalointipisteiden määrittämistä erilaisia ilmakuvauksia varten, ja otamme mielellämme vastuullemme myös projektinne vaatimien helikopterimittausten suorittamisen.

Kiinteistön rajojen selvitys

EXACT voi toimittaa asianmukaiset mittaustiedot olemassa olevan kiinteistön rajojen selvittämiseksi tai uuden kiinteistön muodostamista varten. Voimme mitata ja koota tiedot kaivannoista, maanpäällisistä ja maanalaisista kaapeli- ja putkiverkostoista. Kartat voivat olla 2D- tai 3D-muodossa ja sisältää kohteiden GIS-koordinaatit ja viitetiedot. EXACT voi vastata kokonaan kartoitusprojektin kaikista vaiheista aina alueelle soveltuvan mittausmenetelmän valinnasta tietojen kääntämiseen asiakkaan valitsemaa järjestelmää varten. Nopeus on yksi vahvuuksistamme. Myös maantieteellinen toimialueemme on laaja, ja käytössämme on riittävästi henkilöresursseja korkealaatuisten mittaustulosten toimittamiseksi projektin sijaintipaikasta riippumatta.

Miehittämättömät ilma-alukset

Maanpinnalta tehtävien mittausten lisäksi voimme tarjota myös ilmalasermittauksia ja miehittämättömien ilma-alusten käyttämistä. Miehittämättömät ilma-alukset tarjoavat arvokkaan lisän tietojen keräämiseen tarkastuksia, mittauksia, kartoituksia ja 3D-mallinnuksia varten. Suosittelemme kiinteäsiipisen, moniroottorisen ilma-aluksemme käyttämistä infrastruktuurin ja kaivosalueiden ortoilmakuvaamiseen ja 3D-kartoitukseen. EXACTin miehittämättömät ilma-alukset pitävät rakennuskohteen tiedot ajan tasalla kätevästi ja tarkasti.

Stop and Go -3D-skannaus

EXACTin 3D-laserilla varustettu 3D-mittausauto mahdollistaa maa-alueiden mittaamiseen ja tarkkojen paikkatietojen tuottamisen nopeasti ja tehokkaasti. Mittausauto on erityisen kätevä topologisten karttojen, pinnanmuotosuunnitelmien, 3D-mallinnusten ja digitaalisten maastomallien (DMT) laatimisessa. Pystymme käsittelemään päivässä jopa miljoonan neliömetrin kokoisia alueita ja mittaamaan erittäin tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat uusinta laserskannaustekniikkaa käyttäen.

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.