Situasjonskartlegging

Vi kartlegger området for ditt prosjekt før planlegging og byggingen. Vi leverer de måleresultatene du trenger for å gjøre dine ideer om til fysiske konstruksjoner. Våre dyktige landmålere samarbeider tett med kunde, arkitekter, ingeniører og designere for å utarbeide tegninger, modeller og utveksle data på ønsket format og form. Du kan stole på våre landmålere, vil hjelpe dere med å overvinne hindringer og se flere muligheter.

Situasjonskartlegging og modellering

EXACT Topographic Surveying Team består av spesialister på innmåling og modellering av situasjon og terreng til bruk for planlegging og prosjektering. Vi har fokus på kvalitet og nøyaktighet. Datafangst utføres med utstyr og målemetoder tilpasset kravene til ditt prosjekt og med riktig kvalitet og pris.

Vi har også ekspertise og utstyr som er egnet for detaljerte oppmålinger av industriområder, hvor høy presisjon og kunnskap om bransjespesifikke metoder og utstyr ofte er påkrevet.

Kartlegging små fjernstyrte luftfartøy (drone/UAV/RPAS)

EXACT har tatt i bruk fjernstyrte luftfartøy til bruke for inspeksjon, overvåkning, dokumentasjon, topografisk kartlegging, ortofoto og terrengmodeller. Våre droner og sensorer er et opplagt valg om du ønsker oppdatert informasjon på ditt prosjekt.

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her