Topografický průzkum

Když potřebujete odborné znalosti a kvalifikaci, jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout. EXACT je velká a zavedená organizace s dostatkem personálního a technického zajištění, a vaše projekty tak nikdy nebudou stagnovat. Tým EXACT pro topografický průzkum a mapování se skládá ze specialistů na dokumentace pro projektové plánování. Naším cílem je kvalita a přesnost. Poskytujeme rovněž přesná data z leteckých mapování.

Provádíme pozemní měření a dodáváme naměřené údaje připravené k přímému využití a terénní modely pro vaše projekty. Naše expertíza a vybavení jsou rovněž vhodné pro podrobné průzkumy průmyslových oblastí, kde je vyžadována vysoká preciznost a znalost specifických průmyslových metod a zařízení. Často jsme pověřeni zhotovit kontrolní body pro různé typy leteckého snímkování a velmi rádi přijmeme odpovědnost za letecké průzkumy vztahující se k vašemu projektu.

 

Katastr nemovitostí a zjišťování průběhu hranic

Dodáváme právně platná naměřená data, která potřebujete k vytvoření geometrického plánu, stanovení hranic pozemků nebo k vytvoření nového pozemku rozdělením nebo sloučením těch stávajících. Měříme a shromažďujeme údaje pro tematické mapy, mapy nadzemních a podzemních kabelů a potrubí inženýrských sítí. Mapy jsou k dispozici v 2D i 3D a zahrnují GIS objekty a související informace. Společnost EXACT je schopna přijmout plnou odpovědnost za všechny fáze mapovacího projektu – od volby metody měření vhodné pro danou oblast až po sestavení dat ve vámi zvoleném systému. Naší nejsilnější stránkou je rychlost dodání. Společnost Exact má rovněž velmi rozsáhlou geografickou oblast působnosti a personální zdroje, aby byla schopna dodávat výsledky nejvyšší kvality bez ohledu na umístění projektu.

 

UAV – Bezobslužné letecké prostředky

Vedle provádění pozemních průzkumů v terénu využíváme rovněž technologie leteckého laserového skenování a UAV (bezobslužné letecké prostředky – Unmanned Aerial Vehicles). UAV je velmi užitečný nástroj používaný ke sběru dat pro kontroly, dohledové činnosti, mapování a 3D modelování. Využíváme řešení pomocí tzv. hexakoptér – zařízení s několika rotory – pro tvorbu ortofotografických snímků a 3D mapování vaší infrastruktury a důlních pracovišť. Naše řešení na základě UAV je chytrým způsobem uchovávání aktuálnosti informací o vašem pracovišti a to i v místech nedosažitelných pozemním měřením.

Mobilní 3D skenování

Exact 3D měřící vozidlo vybavené 3D laserovým skenerem našemu týmu umožňuje provádět rychlé zaměřování povrchu a sbírat přesná prostorová data. Tento mobilní systém je zvlášť užitečný při vytváření topografických map, zaměřování digitálních modelů terénu (DMT) a povrchů liniových staveb a jsme schopni za jediný den zmapovat oblasti o rozloze až jeden milion metrů čtverečních a měřit i ty nejdrobnější detaily s maximální přesností díky tomu, že spoléháme na nejnovější prostředky v rámci technologie laserového skenování.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com