Mõõdistused ehitamiseks

Pakume kõigi hoonete, k.a. elamute, büroohoonete, spordirajatiste ja tööstushoonete mõõdistusteenuseid. EXACT teostab objektil ka ehitiste (sildade, tänavate ja raudteede) ehitusgeodeetilisi töid ja kontrollmõõdistust. Samuti tehnosüsteemide, liftišahtide, platside, terrasside, vaiade, vundamentide, betoonsõrestike ja muude vajalike elementide väljamärkimist.

Geodeetilise mõõdistusvõrgu rajamine

Geodeetilise mõõdistusvõrgu rajamise käigus määratakse plaanilis-kõrguslikult seotud täpsed punktid, mida saab kasutada teede ja hoonete ehitamisel või digitaalsete mudelite ning plaanide koostamisel. Teostame nii maapealset, kui ka satelliitidel põhinevat geodeetilist mõõdistamist, mis pakub võimalust suurte vahemaadega kontrollpunktide määramist järgnevaks aeromõõdistamiseks.

Seire ja järelevalve

Mitmeid ehitusprojekte teostatakse aktiivsetes linnapiirkondades ja mujal keerulistes keskkondades. Kui tööga kaasneb lõhkamine, tunnelite kaevamine ja muud ohud, tuleb tagada turvalisus. Pakume maksimaalse turvalisuse tagamiseks intelligentset järelevalvet. Järelevalve võib toimuda ka automaatselt – öösel, riigipühadel ja aladel, kuhu puudub sissepääs. Kui avastatakse kahtlane maapinna või muu liikumine, teavitatakse sellest määratud personali automaatselt. Aitame paigaldada vajalikud seadmed, määratleda parameetrid ja kogu süsteemi tööle panna.

Eelarvestus

EXACT’i töötajatel on mitmeaastane eelarvestuse alane kogemus. Eelarvestaja on kulude planeerimisse, lepinguläbirääkimistesse ja projektijuhtimisse kaasatud alates ehitamise algusest kuni projekti valmimiseni. EXACT kogub erinevate mõõdistamismeetodiga (näiteks laserskaneerimine, GPS ja tahhümeeter) andmed, mis aitavad tagada teie projekti tõhususe ja kasumlikkuse.

Margus Vinkel
General Manager Estonia

+372-511 6616
margus.vinkel@teamexact.com