Průzkum pro stavby a konstrukční práce

Nabízíme měřické práce pro všechny typy staveb včetně obytných budov, kancelářských objektů, sportovišť a průmyslových závodů. EXACT provádí rovněž měření, vytyčování a kontrolní měření pro stavby dopravní infastruktury jako mosty, silnice a železniční tratě a rovněž lokační průzkumy potrubního vedení, systémy HVAC, výtahové šachty, vyasfaltované plochy, terasy, haldy, základy, betonové rámy a další konstrukce.

Zaměření vytyčovacích sítí

Provádíme zaměření vytyčovacích sítí, které slouží pro přesné geodetické práce při stavbě silnic, železnic, budov nebo při přípravě digitálních modelů a map. Provádíme pozemní i satelitní geodetické měření s nejvyšším stupněm přesnosti.

Sledování a dohled

Mnohé stavební projekty probíhají v rušných městských oblastech a dalších citlivých prostředích. Když se provádí rizikové stavební práce jako otryskávání, ražení tunelů nebo jsou přítomna jiná nebezpečí, je nezbytné zajistit bezpečnost. Poskytujeme inteligentní dohled pro maximální bezpečnost. Dohled je vykonáván automaticky – dokonce i v noci, ve státní svátky a v prostorách bez povolení přístupu. Pokud je detekován nadměrný pohyb, automaticky je s tím obeznámen určený personál. Pomůžeme vám nainstalovat nezbytná zařízení, definovat parametry a celý systém zavést do praxe.

Určování objemů

Členové týmu EXACT mají za sebou mnoho let zkušeností s měřením objemů stavebních prací – zemní práce, měření objemů jednotlivých konstrukčních vrstev. Od počátečního okamžiku stavby až do dokončení projektu se podílíme na plánování nákladů, smluvních jednáních a projektovém managementu. EXACT shromažďuje data pocházející z několika měřících metod – například laserové skenování, GPS a klasického geodetického měření.

Marek Přikryl
General Manager Czech Republic

+420-775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com