Rakennusten ja rakenteiden mittaus

Mittauspalvelumme kattavat kaikentyyppiset rakennukset, kuten asuinkiinteistöt, liikerakennukset, urheiluhallit ja teollisuuden toimitilat. EXACT suorittaa myös esimerkiksi siltojen, teiden ja rautateiden rakennus- ja tarkastusmittauksia sekä merkintä- ja linjausmittauksia viemäröinti-, lämpö- ja vesijohtoverkoille, hissikuiluille, asvalttialueille, penkereille, pilareille, perustuksille, betonirungoille ym. rakenteille.

 

Geodeettinen verkkomittaus

Geodeettinen verkkomittaus auttaa määrittämään maastossa olevien lähtöpisteiden tarkan sijainnin teiden tai rakennusten rakentamista tai digitaalisten mallien ja karttojen valmistamista varten. EXACT suorittaa sekä maasta käsin että satelliittien avulla tarkkoja geodeettisia

Seuranta ja valvonta

Rakennusprojektit sijaitsevat usein vilkkailla kaupunkialueilla tai muissa erikoishuomiota vaativissa ympäristöissä. Räjäytykset, kaivannot ja muut rakentamiseen liittyvät vaarat vaativat toimivia turvallisuusjärjestelyitä. EXACT voi tarjota älykkään valvontajärjestelmän turvallisuuden takaamiseksi alueella. Valvonta toimii automaattisesti, myös yöaikaan, lomapäivinä ja alueilla, joille pääsy on kielletty. Mikäli järjestelmä havaitsee asiaankuulumatonta liikehdintää, se lähettää automaattisesti hälytyksen sovituille henkilölle. Autamme tarvittavien laitteiden asentamisessa, asetusten tekemisessä ja järjestelmän käyttöönotossa.

Kustannuslaskenta

EXACT-tiimin jäsenillä on myös monien vuosien kokemus alan kustannuslaskennasta. Kustannuslaskijamme voi olla mukana kustannusarvion laatimisessa, sopimusneuvotteluissa ja projektin hallinnassa suunnittelun alkamishetkestä projektin loppuun asti. EXACT kerää tietoja monista mittauslähteistä – esimerkiksi laserskannauksesta, GPS:stä ja mittauspisteistä – auttaen varmistamaan, että projekti pysyy tehokkaana ja kannattavana.

Tarkedokumentit

Muutos-, korjaus-, suunnittelu- ja hallintaprojekteista ym. on saatava tarkat, täydelliset ja ajantasaiset dokumentit myöhempiä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten. EXACT laatii rakenteista CAD-tarkepiirustukset, jotka sisältävät kaikkien järjestelmään kuuluvien komponenttien mitta- ja sijaintitiedot. Asiakas saa siis kustakin kohteesta kaikki tarvittavat ja vaadittavat dokumentit. Tarkepiirustuksia voidaan laatia kohteen kokonaismittauksen yhteydessä tai osamittauksena olemassa olevien piirustusten täydentämiseksi.

Juha Nyrhivaara
Team Manager

+358-40 047 5294
juha.nyrhivaara@teamexact.com

Lauri Iisalo
Team Manager

+358-40 539 6568
lauri.iisalo@teamexact.com

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.