Mätning för bygg- och anläggningsprojekt

Vi erbjuder mätningstjänster för alla typer av byggprojekt, som t.ex. bostadshus, kontorsbyggnader samt idrotts- och industrianläggningar. EXACT utför dessutom konstruktions- och kontrollmätningar på byggplatsen av strukturer som broar, vägar och järnvägar samt inmätning och utsättning av kanaler, ventilationssystem, hisschakt, asfaltbelagda ytor, terrasser, pålar, fundament, betongkonstruktioner och andra strukturer. Vi hjälper dig med vad du än behöver inom mätning.

 

Geodetisk mätning

Vid geodetisk mätning bestäms positioner mot ett nät av referenspunkter eller med hjälp av satellitteknik. Mätvärdena används för vägar eller byggnader och kan även ligga till grund för digitala modeller och kartor. Vi utför traditionella geodetiska mätningar med totalstation och satellitbaserade mätningar. Mätningarna ligger även till grund för stomnät med mycket hög noggrannhet.

Övervakning och tillsyn

Många byggprojekt genomförs i tätorter och andra känsliga miljöer. Vid sprängningsarbeten, tunnelbyggen och andra riskarbeten måste säkerheten garanteras. Vi erbjuder intelligent övervakning som ger maximal säkerhet. Övervakningen sker automatiskt – även nattetid, allmänna helgdagar och i säkerhetsområden utan tillträde. Om en rörelse registreras informeras berörd personal automatiskt. Vi hjälper dig med att installera all nödvändig utrustning.

Massberäkning & mängdberäkning

Vi har många års erfarenhet av massberäkning. Hela vägen från byggstart till projektets slutförande deltar en specialist på massberäkningar i både kostnadsplanering, avtalsförhandlingar och projektledning. Vi samlar in data via flera mätmetoder – t.ex. laserskanning, GPS och totalstation – för att säkerställa att projektet fortlöper på ett effektivt och lönsamt sätt.

Exact as Built

Konstruktion, ombyggnad och andra tekniska projekt och förvaltningsprojekt kräver noggrann och fullständig dokumentation i god tid för framtida drift och underhåll. EXACT tar fram CAD-ritningar av det färdiga byggresultatet där samtliga systemkomponenters mått och placering framgår. Ritningar över det färdiga byggresultatet tas fram efter en fullständig mätning, eller efter en begränsad mätning om du bara vill komplettera befintliga ritningar. Vi ger dig all dokumentation som du behöver.

3D-skanning i farten

Med EXACTs 3D-kontrollbil, som är utrustad med en 3D-laserskanner, kan vi snabbt genomföra lantmätning och samla in precisa rumsliga data. Kontrollbilen är speciellt användbar för framställning av topografiska kartor, nivåkartor, 3D-visualiseringar och digitala modeller av terrängen (DMT). Vi kan mäta kartlagda områden på upp till en miljon kvadratmeter per dag. Tack vare den senaste laserskanningstekniken mäter vi även de allra minsta detaljerna med största noggrannhet.

Jonas Knutsson
Regional Manager

+46 (0)70-261 06 96
jonas.knutsson@teamexact.com

Joakim Ammarox
Team Manager

+46 (0)70-560 10 85
joakim.ammarox@teamexact.com

Mattias Redén
Sales Manager Scandinavia

+46 (0)70-535 95 48
mattias.reden@teamexact.com

Roger Jonsson
Business Manager

+46 (0)70-277 89 36
roger.jonsson@teamexact.com