Surveying for building and construction

Geodetisk grunnlagsnett

Grunnlagsnettet er fundamentet for alle aktiviteter knyttet til innmåling, kartlegging og utsetting i forhold til et kjent referansesystem. Vi legger vekt på at et homogent grunnlagsnett kan være kostnadsbesparende for ethvert prosjekt og anbefaler etablering eller kontroll av grunnlagsnett ved prosjektstart eller hvor det er behov for kvalitetsheving. Et homogent grunnlagsnett med tilstrekkelig tetthet og kvalitet fungerer som bindeledd mellom prosjektets ulike faser.

Overvåking og tilsyn

Under sprengning, tunnelbygging og annet risikoarbeid tilbyr vi løsninger for smart og automatisk overvåking. Vi hjelper dere med å installere det nødvendige utstyret, definere parametere og implementere systemet.

Mengdeberegning, regulerbare mengder og kontraktsoppfølging

EXACT har omfattende erfaring i mengdeberegning. Fra det øyeblikket byggingen starter til prosjektet er fullført, er en mengdeberegner involvert i kostnadsplanlegging, kontraktsforhandling, kontraktsoppfølging og prosjektstyring.

Som bygget dokumentasjon/As-built

Design, ombygging og forvaltning- drift og vedlikehold (FDV) krever nøyaktig og riktig dokumentasjon. EXACT produserer de tegningene og modellene du trenger. Vi oppfyller samtlige dokumentasjonsbehov og -krav. “Som utført”-tegninger og modeller kan produseres etter en fullstendig oppmåling eller etter en begrenset oppmåling hvis dere bare ønsker å supplere eksisterende tegninger.

Vi benytter cookies for å gi deg best mulig opplevelse av våre websider. Dersom du har ønsker mer informasjon, sp kan du lese mer her