Näeme täpsemaid detaile

Meil EXACT’is ei jää midagi märkamata. Teid täpsete andmetega varustamiseks, hakkame peale kõige väiksematest komponentidest ja liigume edasi kuni tervikstruktuurini. Tänu meie asjatundlikkusele mõõdistamise alal ning teadmistele ja kogemustele kõigist ehitusetappidest, oskame näha detaile ja mõõdame neid vajaliku täpsusega. EXACT toob teie objektile alati õige tehnoloogia ja õige personali, tagades selle, et kõik mõõdistustööd viiakse lõpule maksimaalselt täpselt,  ökonoomselt ja tähtaegselt.

 

Mõõdistused ehitamiseks

Pakume kõigi hoonete, k.a. elamute, büroohoonete, spordirajatiste ja tööstushoonete mõõdistusteenuseid. EXACT teostab objektil ka ehitiste (sildade, tänavate ja raudteede) ehitusgeodeetilisi töid ja kontrollmõõdistust. Samuti tehnosüsteemide, liftišahtide, platside, terrasside, vaiade, vundamentide, betoonsõrestike ja muude vajalike elementide väljamärkimist.

Projektijuhtimine ja klienditoe teenused

Meie EXACT’is tagame, et kõik  mõõtmised on  tehtud parimal võimalikul viisil, ökonoomselt ja vastavalt teie tehnilistele nõuetele. Meil on ka vajalikud teadmised ja kogemused suuremahuliste ehitusprojektide juhtimises. EXACT pakub pidevat tuge kõigis projektietappides, aidates nii tagada teie projekti õnnestumise.

Aitame teil vältida asjatuid vigu ja arusaamatusi uurides kõiki projektiga seonduvaid dokumente, et kontrollida nende vastavust kehtestatud nõuetele enne projekti algust ning seeläbi tagada teie projekti edukas algus. Kasutage projekti käigus ära meie klienditoe teenuseid õiguslikest lepingutest, regulatsioonidest ja ehitusnormidest kinnipidamise kontrollimiseks. Võime tulemuslikult suhelda teie alltöövõtjatega ja kontrollida, et kõik projekti osapooled järgivad plaanides sätestatud kvaliteedikontrolli meetmeid.

Seire ja järelevalve

Mitmeid ehitusprojekte teostatakse aktiivsetes linnapiirkondades ja mujal keerulistes keskkondades. Kui tööga kaasneb lõhkamine, tunnelite kaevamine ja muud ohud, tuleb tagada turvalisus. Pakume maksimaalse turvalisuse tagamiseks intelligentset järelevalvet. Järelevalve võib toimuda ka automaatselt – öösel, riigipühadel ja aladel, kuhu puudub sissepääs. Kui avastatakse kahtlane maapinna või muu liikumine, teavitatakse sellest määratud personali automaatselt. Aitame paigaldada vajalikud seadmed, määratleda parameetrid ja kogu süsteemi tööle panna.

Geodeetilise mõõdistusvõrgu rajamine

Geodeetilise mõõdistusvõrgu rajamise käigus määratakse plaanilis-kõrguslikult seotud täpsed punktid, mida saab kasutada teede ja hoonete ehitamisel või digitaalsete mudelite ning plaanide koostamisel. Teostame nii maapealset, kui ka satelliitidel põhinevat geodeetilist mõõdistamist, mis pakub võimalust suurte vahemaadega kontrollpunktide määramist järgnevaks aeromõõdistamiseks.

One-Button Scanning (OBS) and post-processing

EXACT’i ühe nupuvajutusega skaneerimislahendus (One-Button Scanning ehk OBS) võimaldab ülikiiret ja täpset 3D andmekogumist ning punktipilve järeltöötlust ühe nupule vajutusega. OBS on ideaalne lahtise kaevandamise ning teiste pinnaseteisaldusprojektide puhul ning seda saab kasutada turvaliseks ja tõhusaks 3D mõõdistusandmete kogumiseks mistahes konstruktsioonide või struktuuride kohta. Punktipilve kiire järeltöötlus keskendub andmete registreerimisele, maastiku mudeli digitaalsele genereerimisele, mahuarvutustele ning 3D projekti geomeetria/vastavuse kontrollile. OBS kasutamine ei eelda koolitust ja seda saab rakendada vahetult kohapeal.

Margus Vinkel
General Manager Estonia

+372-511 6616
margus.vinkel@teamexact.com