Me näemme enemmän yksityiskohtia

EXACTilta ei jää mikään huomaamatta. Tuotamme tarkat tiedot koko kohteesta, sen pienimmästä komponentista laajaan kokonaiskuvaan asti. Mittausosaamisemme ja kaikkien rakennusvaiheitten asiantuntemuksemme takaa rakenteiden yksityiskohtaisen havainnoinnin ja erittäin tarkan mittaamisen. EXACT käyttää kussakin kohteessa juuri oikeaa tekniikkaa ja oikeaa henkilöstöä mittausten suorittamiseksi tarkasti ja kaikkien taloudellisemmalla ja tehokkaammalla tavalla.

 

Rakennusten ja rakenteiden mittaus

Mittauspalvelumme kattavat kaikentyyppiset rakennukset, kuten asuinkiinteistöt, liikerakennukset, urheiluhallit ja teollisuuden toimitilat. EXACT suorittaa myös esimerkiksi siltojen, teiden ja rautateiden rakennus- ja tarkastusmittauksia sekä merkintä- ja linjausmittauksia viemäröinti-, lämpö- ja vesijohtoverkoille, hissikuiluille, asvalttialueille, penkereille, pilareille, perustuksille, betonirungoille ym. rakenteille.

Projektinhallinta- ja asiakastukipalvelut

EXACT takaa luotettavat mittaukset, jotka suoritetaan tehokkaasti ja tarkasti sovittujen yksityiskohtien mukaan mahdollisimman taloudellisesti. Myös kokonaisten rakennusprojektien johtaminen kuuluu asiantuntemuksemme ja kokemuksemme piiriin. EXACTin asiantuntemus voi toimia tukenanne projektin kaikissa vaiheissa taaten projektille onnistuneen läpiviennin.

Autamme ehkäisemään tarpeettomat virheet ja väärät tulkinnat tutkimalla ennakkoon kaikki projektiin liittyvät asiakirjat, jotta kaikki on kunnossa ja vastaa määräyksiä. Tämä varmistaa projektille hyvän alun. EXACTin jatkuvan asiakastukipalvelun avulla voitte olla varmoja, että kaikki lakisääteiset sopimukset, vaatimukset ja rakennusmääräykset tulevat huomioiduksi projektin aikana. Voimme huolehtia tehokkaasta tiedonkulusta urakoitsijoille ja tarkastaa, että kaikki projektin osapuolet noudattavat sovittuja laadunvalvontamenetelmiä.

Seuranta ja valvonta

Rakennusprojektit sijaitsevat usein vilkkailla kaupunkialueilla tai muissa erikoishuomiota vaativissa ympäristöissä. Räjäytykset, kaivannot ja muut rakentamiseen liittyvät vaarat vaativat toimivia turvallisuusjärjestelyitä. EXACT voi tarjota älykkään valvontajärjestelmän turvallisuuden takaamiseksi alueella. Valvonta toimii automaattisesti, myös yöaikaan, lomapäivinä ja alueilla, joille pääsy on kielletty. Mikäli järjestelmä havaitsee asiaankuulumatonta liikehdintää, se lähettää automaattisesti hälytyksen sovituille henkilölle. Autamme tarvittavien laitteiden asentamisessa, asetusten tekemisessä ja järjestelmän käyttöönotossa.

Geodeettinen verkkomittaus

Geodeettinen verkkomittaus auttaa määrittämään maastossa olevien lähtöpisteiden tarkan sijainnin teiden tai rakennusten rakentamista tai digitaalisten mallien ja karttojen valmistamista varten. EXACT suorittaa sekä maasta käsin että satelliittien avulla tarkkoja geodeettisia mittauksia, joiden avulla saadaan tarkastuspisteet laajalta alueelta myöhemmin tehtäviä mittauksia varten.

Tarkedokumentit

Muutos-, korjaus-, suunnittelu- ja hallintaprojekteista ym. on saatava tarkat, täydelliset ja ajantasaiset dokumentit myöhempiä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten. EXACT laatii rakenteista CAD-tarkepiirustukset, jotka sisältävät kaikkien järjestelmään kuuluvien komponenttien mitta- ja sijaintitiedot. Asiakas saa siis kustakin kohteesta kaikki tarvittavat ja vaadittavat dokumentit. Tarkepiirustuksia voidaan laatia kohteen kokonaismittauksen yhteydessä tai osamittauksena olemassa olevien piirustusten täydentämiseksi. Lue lisää

OBS-skannaus ja jälkikäsittely

EXACTin OBS-skannausjärjestelmä (One-Button Scanning) mahdollistaa 3D-datan keräämisen erittäin nopeasti ja tarkasti ja datan jälkikäsittelyn pilviympäristössä yhdellä klikkauksella. OBS-skannaus on erinomainen apu pintakaivantojen ja muiden maansiirtotöiden suorittamisessa, sillä sen avulla saadaan luotettavia 3D-mittaustietoja tehokkaasti mistä tahansa rakennuksesta tai rakenteesta. Nopea jälkikäsittely pilviympäristössä käsittää datan kirjauksen, digitaalisen maastokuvan, tilavuuslaskennan ja 3D-projektigeometrian/vastaavuustarkastuksen. OBS-skannauksen käyttäminen ei vaadi aiempaa mittauskokemusta, ja järjestelmä voidaan ottaa työmaalla käyttöön heti.

3D-OBS-skannauksen avulla kuka tahansa voi hankkia tarkat ja laadukaat mittaustiedot kohteen tyypistä riippumatta. Tämän ansiosta rakennus- ja kaivosyhtiöt eivät tarvitse koordinaattitietojen keräämiseen ja analysointiin mittausasiantuntijaa, sillä rakennus- tai kaivostyömaan operatiivinen johto voi pyytää tärkeät, kustannuksiin ja kannattavuuteen vaikuttavat tiedot suoraan omalta henkilöstöltään. EXACTin asiantuntijatiimi on valmiina auttamaan kerätyn datan prosessoinnissa asiakkaan tarpeiden mukaan 24 tunnin varoajalla. EXACTin pilviympäristössä toimiva Mine Map tarjoaa asiakkaan henkilöstölle suoran yhteyden monipuoliseen ja mukautettavaan jälkikäsittelyjärjestelmään vain yhdellä klikkauksella.

OBS voi auttaa tehostamaan mittaustietojen keräämistä ja vähentämään paikan päällä tarvittavien resurssien määrää. Se voi kertoa esimerkiksi, kuinka monta kuorma-autoa kullakin lastausalueella tarvitaan tai tarvitaanko hankaliin jyrkänteisiin ramppeja kustannusten säästämiseksi. Kuin pisteenä i:n päällä OBS:n tarkat ja ajantasaiset tiedot voivat vähentää liiketoiminnan riskialttiutta antamalla pohjan operatiivisen toiminnan ja turvallisuuden optimointiin. OBS:n käyttöönotto ei vaadi investointeja eikä erikoisasiantuntemusta. EXACT säästää aikaanne ja rahojanne.

Lauri Iisalo
Team Manager

+358-40 539 6568
lauri.iisalo@teamexact.com

Juha Nyrhivaara
Team Manager

+358-40 047 5294
juha.nyrhivaara@teamexact.com

We use cookies to give you the best possible experience of our website. If you have any questions, more information is available here.