Vi ser flere detaljer

Hos EXACT ser vi alt. Vi arbeider nøyaktig fra de minste deler til strukturen som en helhet for å gi deg de nøyaktige detaljer og svar. Takket være vår ekspertise, kunnskap og erfaring med byggeprosjekter ser og måler vi mer nøyaktig. EXACT bruker riktig kompetanse og teknologi på byggeplassen og fullfører hver oppmålingsoppgave med presisjon.

 

Oppmåling på bygg- og anlegg

Vi tilbyr oppmålingstjenester for alle typer bygg, konstruksjoner og industrianlegg. EXACT utfører også konstruksjons- og kontrolloppmålinger på byggeplassen.

Prosjektstyring og kundestøtte

EXACT har omfattende erfaring og kunnskap i å lede store byggeprosjekter. EXACT tilbyr prosjekt- og kundestøtte i alle faser av et prosjekt for å bidra til suksess. EXACT kan oppmåling, vi kan også prosjektstyring og kundestøtte.

Vi hjelper deg med å unngå unødvendige feil og misforståelser. Ved å gå gjennom alle tilknyttede prosjektdokumenter kan vi kontrollere at de oppfyller fastsatte krav for å sikre at prosjektet får en vellykket start. Underveis i prosjektet kan dere benytte våre kundestøttetjenester for å kontrollere at juridiske kontrakter, bestemmelser og retningslinjer for konstruksjonstoleranse overholdes.

Overvåking og tilsyn

Under sprengning, tunnelbygging og annet risikoarbeid tilbyr vi løsninger for smart og automatisk overvåking. Vi hjelper dere med å installere det nødvendige utstyret, definere parametere og implementere systemet.

Geodetisk grunnlagsnett

Grunnlagsnettet er fundamentet for alle aktiviteter knyttet til innmåling, kartlegging og utsetting i forhold til et kjent referansesystem. Vi legger vekt på at et homogent grunnlagsnett kan være kostnadsbesparende for ethvert prosjekt og anbefaler etablering eller kontroll av grunnlagsnett ved prosjektstart eller hvor det er behov for kvalitetsheving. Et homogent grunnlagsnett med tilstrekkelig tetthet og kvalitet fungerer som bindeledd mellom prosjektets ulike faser.

Som bygget dokumentasjon/As-built

Design, ombygging og forvaltning- drift og vedlikehold (FDV) krever nøyaktig og riktig dokumentasjon. EXACT produserer de tegningene og modellene du trenger. Vi oppfyller samtlige dokumentasjonsbehov og -krav. “Som utført”-tegninger og modeller kan produseres etter en fullstendig oppmåling eller etter en begrenset oppmåling hvis dere bare ønsker å supplere eksisterende tegninger. Les mer

One-Button Scanning (OBS) og etterbehandling

OBS fra EXACT er en løsning for enkel, nøyaktig og rask 3D-datainnsamling med etter-prosessering i Skyen. OBS er en ideell løsning for oppmåling av dagbrudd, tunneler, gruver og større masseforflyttinger.

Etterbehandling i skyen fokuserer på dataregistrering, generering av modeller, volumberegning, og geometri-/samsvarskontroll for 3D-prosjekter. OBS krever minimalt med opplæring og kan implementeres øyeblikkelig på ditt prosjekt.

Du trenger ikke være spesialist for å betjene OBS. Våre prosesseringstjenester står til disposisjon og behandler de innsamlede dataene i tråd med ditt behov innen 24 timer.

EXACT Mine Måp er vår skybaserte løsning som gir dine medarbeidere tilgang til resultater fra OBS og du kan selv enkelt gjøre ganske avanserte beregninger – bare ett klikk unna. OBS krever ingen investeringer, spar penger med oss.