Viime lõpule rohkem projekte

EXACT’i meeskonnaliikmed on tihtipeale esimesed spetsialistid objektil ja nad külastavad seda ka hiljem korduvalt, et tagada teile projekti lõpule viimiseks vajalikud täpsed mõõtmised. Teeme arhitektide, inseneride ja koostööpartnerite nõustamiseks korrapäraselt mõõtmisi, et teie projekt valmiks õigel ajal. Teeme kindlaks sildade, teede või maa-aluste tunnelite alguse ja lõpu täpse asukoha ning määrame sideliinide, elektriliinide, torude ja muude tehnosüsteemide täpse paiknemise. EXACT toob endaga kaasa paremini juhitava projekti ja lihtsama tööpäeva.

 

Maa-aluste tööde ekspert

EXACT’il on üle 10 aasta pikkune kogemus kaevandustes ja tunnelites, mille oleme saanud seoses töödega Skandinaavias ja Tšehhi Vabariigis. Maa-alused tööd on piiratud ruumist, õhusaastest, mürast ja vibratsioonist tulenevate karmide tingimuste tõttu keerukad ja rasked. Samuti kaasnevad nendega ohud seoses kukkuvate kivide, mürgiste gaaside ja lõhkeainetega. EXACT’i töötajad teavad, mida maa-alustes kaevandus- ja tunneliprojektides turvalisuse tagamiseks ja ajakavast kinni pidamiseks teha tuleb. Jagame hea meelega ka teiega oma teadmisi ja kogemusi. Teostame maa-aluse ehituse mõõdistusi, 3D laserskaneerimist, tunnelite kvaliteedikontrolli, mahuarvutusi, kaevetööde optimeerimist ning üldist projektijuhtimist ja seiret.

Intelligentsed masinad ja seadmed

Automatiseeritud masinate kasutamine on kõigi ehitusprojektide lahutamatu osa, mis annab tulemuseks suurema kokkuhoiu ja täpsuse. Aitame teil otsustada, millised automatiseeritud süsteemid sobivad teie vajadustega kõige paremini, et võiksite alustada kiirelt produktiivse tööga. Loome projektjoonistest 3D mudelid ja tagame, et need masinate juhtsüsteemidesse üles laetaks. Pakume referentspunktid ja tagame seejärel, et masinad suhtleksid omavahel automaatselt ning koordineeritult. Meie töötajad tulevad objektile ja panevad automatiseeritud süsteemid tööle. Nad kontrollivad, et süsteemid korralikult töötaksid ning annavad personalile juhiseid ja koolituse nii, et kõik teie projektiga seotud isikud oleksid informeeritud.

Instrumentide ja seadmete rent

Lisaks asjatundlikele masinkontrolli- ja nõustamisteenustele pakub EXACT ka turu juhtivate mõõtevahendite ning mõõdistamisaparatuuri renti. Meil on laos suur hulk seadmeid, mis tagavad meie 200-le geodeedile kõige kaasaegsemad instrumendid ja tööriistad. Pakume ka pidevat seadmete hooldust, tagamaks optimaalse tootlikkuse projekti algusest selle lõpuni.

Eelarvestus

EXACT’i töötajatel on mitmeaastane eelarvestuse alane kogemus. Eelarvestaja on kulude planeerimisse, lepinguläbirääkimistesse ja projektijuhtimisse kaasatud alates ehitamise algusest kuni projekti valmimiseni. EXACT kogub erinevate mõõdistamismeetodiga (näiteks laserskaneerimine, GPS ja tahhümeeter) andmed, mis aitavad tagada teie projekti tõhususe ja kasumlikkuse.

Raudtee mõõdistamine

EXACT’i raudteemõõdistuste meeskond koosneb ekspertidest, kes on spetsialiseerunud raudteede ja metroode ehitus-, hooldus- ning remondiprojektide mõõdistustele kogu Euroopas. Meil on kõik vajalikud teadmised, oskused, kogemused ja vahendid täpsete andmete kiireks edastamiseks, et teie projekt ajakavas püsiks. Kuna raudtee-ehitus on eriti nõudlik töö, läbivad kõik EXACT’i raudtee mõõdistuse meeskonna liikmed regulaarselt lubade uuendamiseks ja ohutusalaste teadmiste värskendamiseks kursuseid. Raudteeprojektides on riiklike nõuete täitmiseks eriti oluline dokumentatsioon, mistõttu hoolitseme üksikasjaliku teostusdokumentatsiooni eest vastavalt teie vajadustele.

Stop-and-Go 3D laserskaneerimine

EXACT’i 3D laserskanneriga varustatud mõõdistusautoga saavad meie töötajad mõõdistada maapinda kiirelt ja koguda täpseid ruumiandmeid. Mõõdistusauto on eriti kasulik topograafiliste plaanide, 3D visualiseerimise ja digitaalsete maastikumudelite (DTM) loomisel. Võime mõõdistada päevas kuni miljoni ruutmeetri suurusi alasid ning mõõta ka kõige väiksemat detaili suurima täpsusega, tuginedes uudseimale 3D laserskaneerimise tehnoloogiale.

Exact Street

EXACT Street on oma klassis ainus mõõdistustehnoloogia, mis tagab teede mõõtmise referetspunktidest 2 mm täpsusega, mistõttu see tehnoloogia on tänapäevases teedeehituses ja -remondis hädavajalik. Tehke endale tulevikus teede planeerimine ja remont lihtsamaks täpsete ja põhjalike andmete ja detailsete jooniste abil. Olgu tegemist linnadevaheliste teede, tänavate või maanteedega – EXACT Street’iga saate säästa nii aega kui ka raha.

EXACT Street’i abil saate uute teede ehituses olulist kokkuhoidu, pikendate remonditööde intervalle ning hoiate teede sulgemise minimaalsel lühida. Edukad teedeehitusprojektid toetuvad EXACT Street tehnoloogiale kogu projekti jooksul ning võtavad selle aluseks 3D mudelitele. EXACT Street’i abil optimeeritud 3D teeprojekt aitab visualiseerida tee IRI parameetreid, teepinna kaldeid ning piki- ja põikisuunalisi ebatasasusi.

Ühe nupuvajutusega skaneerimine (OBS) ja järeltöötlus

EXACT’i ühe nupuvajutusega skaneerimislahendus (One-Button Scanning ehk OBS) võimaldab ülikiiret ja täpset 3D andmekogumist ning punktipilve järeltöötlust ühe nupule vajutusega. OBS on ideaalne lahtise kaevandamise ning teiste pinnaseteisaldusprojektide puhul ning seda saab kasutada turvaliseks ja tõhusaks 3D mõõdistusandmete kogumiseks mistahes konstruktsioonide või struktuuride kohta. Punktipilve kiire järeltöötlus keskendub andmete registreerimisele, maastiku mudeli digitaalsele genereerimisele, mahuarvutustele ning 3D projekti geomeetria/vastavuse kontrollile. OBS kasutamine ei eelda koolitust ja seda saab rakendada vahetult kohapeal.

Margus Vinkel
General Manager Estonia

+372-511 6616
margus.vinkel@teamexact.com